Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Miktionslistor ett måste vid nokturiutredning

Nokturi kan behöva behandlas av flera skäl – dels för att patienten helt enkelt ska få en bättre livskvalitet, men även för att en sjukdom kan ligga bakom problemen. En miktionslista är ett måste vid utredning av nokturi, menar Tareq Alsaody, biträdande överläkare vid urologkliniken på Karolinska universitetssjukhuset.

Annons

– Nokturi är besvärligt för den drabbade som får nattsömnen störd, så ur en livskvalitetssynvinkel vill man förstås behandla problemet. Men eftersom nokturi också kan vara ett tecken på sjukdom i urinvägarna eller övriga kroppen är en nokturiutredning alltid berättigad, säger han. 

Det finns en mängd möjliga orsaker till nokturi: Nattkissningen kan till exempel bero på en överaktiv blåsa. Diabetes, hormonstörningen diabetes insipidus, urinvägsinfektioner eller stenar i urinblåsan kan alla ge liknande symtom som nokturi.

För att kunna utreda vad som ligger bakom nokturibesvären tittar Tareq Alsaody på en mängd faktorer.

Annons
Annons

– Jag vill veta hur länge problemen har pågått och om patienten behöver springa på toaletten ofta även dagtid. Har patienten feber och hur är allmäntillståndet? Töms blåsan ordentligt eller behöver patienten gå och kissa oftare för att det finns urin kvar i blåsan? Hur mår tarmen? Om den drabbade är förstoppad gör det ofta att man har behov av att kissa oftare. En kvinna som är torr i underlivet eller har klåda kan också ha svårt att hinna till toaletten ibland. Jag behöver framför allt en miktionslista där det tydligt framgår hur ofta personen går på toaletten för att kissa dag- och nattetid och hur mycket urin som faktiskt kommer ut. 

Nokturi kan bero på nattlig polyuri

På en miktionslista kan patienten själv anteckna tidpunkten för toalettbesöken, urinmängd, vad patienten ifråga har druckit samt eventuella besvär med läckage. (Här kan du ladda ner en miktionslista.) Utifrån miktionslistan räknar man sedan ut hur stor urinvolym som kissas ut under natten samt under morgonens första toalettbesök. Om denna volym blir mer än en tredjedel av hela dygnets urinvolym rör det sig sannolikt om nattlig polyuri. Då är tabletter med desmopressin ofta en effektiv behandling. Desmopressin liknar det kroppsegna hormonet vasopressin som minskar kroppens urinproduktion nattetid. 

– Det är en säker medicinering, men man måste vara medveten om att natriumnivån i blodet kan rubbas av behandlingen, vilket kan orsaka huvudvärk och dåsighet. Därför ska man alltid kolla patientens natriumnivå i blodet efter några veckors behandling.

Tareq Alsaody menar att nokturi är både vanligt och besvärande och att läkarkåren måste bli bättre på att fråga sina patienter om vattenkastningsproblem.

Annons
Annons

– Det är inte säkert att patienten nämner problemen själv, så det är bra att ta för vana att fråga om eventuella besvär. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.