Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Nokturi saknar tillhörighet hos läkarspecialitet

Nokturi är dels en komplikation där behandlingen riktas mot den primära orsaken, så som prostatacancer som tas omhand av urologen. Men vad händer med patienter vars nokturi är grundläggande? De blir nedprioriterade, menar NetdoktorPros urologiexpert Jan-Erik Damber. 


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-04-06

Urinprov nokturi
Annons

Orsaken till nokturi är mångfasetterad. Dålig sömn orsakad av psykiatriska problem är starkt associerat till sjukdomen, även insomningssvårigheter och sömnapné. Onormalt högt vätskeintag, polydipsi, leder också till nokturi. Även obehandlad typ 2-diabetes, insipidus, hjärtinkompensation och medicinering med diuretika. De urologiska sjukdomar som kan leda till nokturi är reducerad blåskapacitet, överaktiv blåsa samt godartad prostataförstoring. I samtliga fall är nokturi en sekundär orsak som ofta blir bättre i takt att man får bukt med den primära sjukdomen. Men när nokturi är primärt är det inte lika enkelt.

– Ur det urologiska vårdperspektivet är utredning av allvarligare sjukdomar prioriterat. För patienter med endast nokturi blir det svårare att komma fram i vårdköerna. Samtidigt finns det en utbildningslucka i primärvården, säger Jan-Erik Damber, specialist i urologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

 

Annons
Annons

Nokturi blir allt vanligare

 

Nokturi är vanligt förekommande och prevalensen ökar med åldern från cirka 10 procent i 40 års ålder till 90 procent i 90-årsåldern. Trots att nokturi inte är direkt farligt upplever många drabbade en försämrad livskvalitet då sömnen störs, vilket leder till både psykisk och fysisk påverkan. Det framgår bland annat av Netdoktors nokturirapport där över 3 000 patienter och 550 läkare, varav 60 procent allmänläkare svarade på frågor om nokturi. Påföljderna av nokturi bidrar till en hög sjukskrivningsfrekvens och betydande samhällskostnader.

– Meningen är att vattenkastningsbevär där noktri är en del av bilden ska skötas av primärvården. Orsakerna blandas ofta ihop men nokturi är ju ingen svår diagnostik. Börja med att kartlägga hur stort problemet är. Enklast är att skriva en miktionslista, säger Jan-Erik Damber.

Fler behandlingsalternativ

Studier har visat att andelen patienter med nokturi som det mest besvärande symtomet minskade med över 50 procent under långtidsbehandling. Jan-Erik Damber pekar även på en ständig utveckling av nya läkemedel. Trots det går många patienter obehandlade.

Annons
Annons

Enligt nokturirapporten är det vanligaste skälet till att inte söka hjälp att patienten inte känner till att nokturi kan behandlas. Närmare hälften av patienterna angav att de inte hade fått besked om vad deras nokturi berodde på, vilket torde vara huvudskälet till att 60 procent var missnöjda eller mycket missnöjda med hjälpen de fått.

Av rapportens analys framgår det att kunskapsbrister inom vården delvis kan ha sin förklaring i att nokturi är ett tillstånd som inte har någon självklar hemvist hos någon läkarspecialitet.

Patientfall

Din patient är en pensionär som väger 90 kg och klagar på nattliga uppvaknanden, då han även tömmer blåsan. Hans dygnsdiures är 3,5 liter varav den nattliga urinproduktionen är 1,0 liter. Vad bör du främst fokusera din utredning på?

Följ patientfallet genom vår webbaserade läkarutbildning om nokturi och passa på att uppdatera dig inom området.

Nokturirapporten

Här kan du ta del av en rapport om nokturi. Rapporten består av inhämtat material från NetdoktorPro:s läkarutbildning om nokturi (Vadvetduomnokturi) samt Netdoktors upplysningskampanj om nokturi som vänder sig till allmänheten (Hardunokturi.se). Öppna rapporten om nokturi här.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.