Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Vissa regioner inför tidigare igångsättning - andra väntar

Det tycks vara säkrare att sätta igång en förlossning vid vecka 41 istället för vecka 42, visar ny svensk forskning. I Dalarna började man med igångsättningar i vecka 41 istället för vecka 42 redan i april i år. Nu meddelar Sahlgrenska sjukhuset att de beslutat att ändra sina rutiner. Men i Stockholm inväntar man mer information. 


Publicerad den: 2019-11-27

bebis-förlossning
Annons

En igångsättning av en överburen graviditet sker idag i Sverige efter 42 fullgångna graviditetsveckor. Men svensk forskning visar att det kan vara säkrare att sätta igång förlossningen redan vid vecka 41.

Nu har Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg beslutat att ändra rutinerna, rapporterar SVT Nyheter Väst. Även Skövde, Borås och Norra Älvsborgs Länssjukhus tänker ändra rutinerna, förmodligen redan vid årsskiftet.

Stockholm ändrar inte sina rutiner

I Stockholm kommer rutinerna inte ändras än, men det kan komma att förändras i framtiden.

Annons
Annons

– Vi har beslutat att vi vill ha mer information innan vi gör en omfattande förändring. Dessutom skulle det ta resurser från en redan ansträngd förlossningsvård, säger Ann Hjelm, sakkunnig inom förlossning i Region Stockholm, till SVT Nyheter Stockholm.

Dalarna var först med att ändra rutinerna

I Dalarna började man med igångsättningar i vecka 41 istället för vecka 42 redan i april i år, som första region i landet. Men det har också ökat arbetsbelastningen hos vården i Falun, rapporterar SVT Nyheter Dalarna.

Regionen ska därför testa något nytt, nämligen att sätta igång första fasen av vissa förlossningar hemma hos patienten istället för på sjukhus. Det skulle innebära avlastning för personalen, menar Agneta Romin som är verksamhetschef på kvinnosjukvården Dalarna.

– Vi tycker att det går bra med igångsättningar i vecka 41, men det innebär att vi har fler patienter som är inneliggande på sjukhuset. Men eftersom vi ännu inte börjat med igångsättning i hemmet så har det inneburit ett ökat tryck på personalen, för alla som ligger inlagda kräver en viss uppmärksamhet, säger hon, till SVT Nyheter Dalarna.

Annons
Annons

Första fasen av igångsättningen skulle då kunna börja med en kontroll, den gravida kvinnan får sedan med sig en tablett hem som hon kan ta på hemmaplan. Föräldrarna ska då under tiden de är hemma ha möjlighet att ringa förlossningsvården vid behov, samt få komma på besök minst en gång per dygn. Ett försök med igångsättning i hemmet planeras till våren 2020.

”Skillnad i antalet dödsfall mellan induktion i vecka 41 och 42”

Studien som ligger till grund för de ändrade rutinerna heter SWEPIS, Swedish Postterm Induction Study. I studien ingick 2 760 kvinnor som var inskrivna vid 14 förlossningssjukhus i Sverige, åren 2016-2018. Ingen hade bakomliggande sjukdom, samtliga väntade ett barn, och alla hade uppnått 41 fullgångna veckor när de inkluderades i studien.

Hälften av kvinnorna lottades till att bli igångsatta vid 41 fullgångna veckor. I den andra gruppen sattes förlossning igång under vecka 42, vilket är rutin på de flesta förlossningsklinikerna i Sverige.

I gruppen som sattes igång efter 41 fullgångna veckor fanns inga dödsfall. I den andra gruppen, där spontant värkarbete inväntades och igångsättning gjordes vid 42 veckor, dog sex barn. Av etiska skäl avbröts därför studien i förtid och kom att omfatta endast 2 760 kvinnor istället för 10 000, som var tanken.

– Studien visar att det är en skillnad i antalet dödsfall mellan induktion i vecka 41 och 42. Samtidigt bör man vara lite försiktig när man tolkar resultaten eftersom vi var tvungna att avbryta studien i förtid. Utfallet hade möjligen sett något annorlunda ut i en större studie, men mönstret hade troligen blivit det samma, säger Ulla-Britt Wennerholm, överläkare och docent i obstetrik och gynekologi i Göteborg, är en av två förstaförfattare, enligt Region Dalarna

Henrik Hagberg, överläkare och professor i obstetrik och gynekologi i Göteborg är en av de seniora författarna menar att det inte är orimligt att tänka sig att fler kvinnor i landet kommer bli erbjudna induktion vid vecka 41 istället för vecka 42. Men det kommer vara upp till de olika verksamhetsansvariga att avgöra den saken.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

– Vad vi också har visat i den här studien är att det inte verkar vara några medicinska nackdelar med induktion vid 41 veckor istället för vid 42. Många förutspådde att det skulle öka risken för kejsarsnitt och instrumentella förlossningar, men inget av det ökade, säger han, enligt Region Dalarna.

De preliminära resultaten av studien publicerades tidigare i år. Nu har forskningen granskats och studien kommer publiceras i den vetenskapliga tidskriften British Medical Journal.

    Källor

  • SVT Nyheter Väst - https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/sahlgrenska-vill-borja-med-tidig-igangsattning-av-forlossningar
  • SVT Nyheter Dalarna - https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/dalarna-forst-i-landet-med-tidiga-igangsattningar-preliminara-studieresultat-ligger-bakom-rutinandringen
  • Sveriges radio - https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=7349209
  • Region Dalarna - https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/ny-studie-visar-pa-lagre-dodlighet-vid-induktion-efter-41-graviditetsveckor/
  • SVT Stockholm - https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/article24583852.svtn

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.