Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Kirurgi

Operationerna som är förknippade med störst risker

I en intervju berättar Anders Jeppsson, professor i thoraxkirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, om vilka operationer som är mest förknippade med allvarliga komplikationer. Han lyfter även styrkor och brister inom sjukvården, vilka också avslöjas i NetdoktorPros läkarutbildning om svårkontrollerad blödning vid kirurgi.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2018-08-27 Uppdaterad den: 2019-01-28

Operationerna som är förknippade med störst risker
Annons

I februari 2019 hade 187 läkare och 110 övrig sjukvårdspersonal genomfört samtliga fem lektioner i fortbildningen Lär dig mer om svårkontrollerad blödning vid kirurgi

Utbildningen utgår från ett patientfall och fokuserar på vad som orsakar blödningskomplikationer, hur riskerna för blödning kan minska, och vad som bör göras om en blödning inträffar.

En stor del av utbildningen berör medicinering som kan påverka operationen. Ett exempel på ett sådant läkemedel är klopidogrel.  Under 2017 kom nya riktlinjer för hur lång tid innan operationen som klopidogrel bör sättas ut för att minska blödningsrisken. Hela 78 procent av läkarna som genomgått utbildningen hade koll på vad som gäller.

Annons
Annons

– Man tar bort behandlingen innan för att undvika blödning under operationen. Risken för att drabbas av blödningskomplikationer är större än att få en blodpropp under dessa dagar, säger Anders Jeppsson, professor i thoraxkirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som har faktagranskat läkarutbildningen på NetdoktorPro.

Han poängterar samtidigt att det finns kända brister inom sjukvården när det gäller läkemedel och kirurgi.

– Om du inte jobbar inom kirurgin kanske du inte tänker på att mediciner kan påverka blödningsrisken. Detta är ju speciellt problematiskt vid akut kirurgi.

"Små blödningar kan var mycket allvarliga"

Förutom läkemedel finns det flera andra faktorer som kan leda till kirurgiska blödningskomplikationer. En del av dessa faktorer är patientrelaterade, till exempel hög ålder, dålig njurfunktion och lågt BMI.

Annons
Annons

Vidare varierar incidensen och allvarlighetsgraden av blödningskomplikationer mellan typer av kirurgi och mellan olika ingrepp.

– Blödningsrisken är störst inom toraxkirurgi och kärlkirurgi men även vid ortopediska ingrepp, så kallat traumakirurgi. Samtidigt kan små blödningar vid till exempel neurokirurgi eller ögonkirurgi vara mycket allvarligt, säger Anders Jeppsson.

Syftet med läkarutbildningen är att öka kunskapen om svårkontrollerad blödning vid kirurgi hos läkarkåren samt annan sjukvårdspersonal. Detta för att minska risken för omoperation, skador och död relaterat till kirurgi. Majoriteten av de som hittills har genomfört utbildningen anser att den kommer att vara till nytta i sin kliniska vardag.

Testa din kunskap du också!


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.