Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Neurologi

Kvinnor hårt drabbade av mansdominerad huvudvärk

Klusterhuvudvärk, tidigare kallad hortons huvudvärk har länge setts som en mansdominerad sjukdom. Men nu visar forskning det motsatta – att det är kvinnor som generellt drabbas hårdast.  


Lovisa
Publicerad den: 2023-01-02

Annons
Idag diagnostiseras tre till fem gånger fler män med klusterhuvudvärk jämfört med kvinnor. Men trots att sjukdomen länge beskrivits som mansdominerad så är det ändå kvinnorna som påverkas mest i vardagen och dessutom oftare lider av en kronisk form av huvudvärken vilket innebär att de har färre än tre symtomfria månader per år . Det visar forskning från Karolinska Institutet. 

 Längre plågsamma perioder bland kvinnorna 

– Män och kvinnor rapporterar samma nivå av smärta, men eftersom kvinnornas besvärsperioder i högre utsträckning varar längre blir de också mer påverkade i vardagen, säger Andrea Carmine Belin, docent vid institutionen för neurovetenskap vid Karolinska institutet.

Studien med sina 874 deltagare visade att dubbelt så många av kvinnorna, 18 procent, led av den kroniska varianten av sjukdomen, jämfört med nio procent av männen. Alla deltagare hade diagnostiserats med klusterhuvudvärk av neurologer i Sverige mellan 2014 och 2020.

Fler med sömnstörningar

Kvinnorna visade sig också i högre utsträckning använda förebyggande läkemedel, rapporterade oftare associerade symptom såsom hängande ögonlock och hade även fler attacker på natten och i och med det i högre utsträckning sömnstörningar. 

– Det är svårt att säga vad dessa skillnader beror på, men vi kan konstatera att kvinnor som diagnostiseras med klusterhuvudvärk tenderar att uppvisa en allvarligare variant av sjukdomen och att det nog är dags att sluta tänka på klusterhuvudvärk som en mansdominerad sjukdom, säger Caroline Ran, forskningsspecialist vid institutionen för neurovetenskap vid Karolinska institutet.

Många med fler diagnoser

Ytterligare en studie visade att patienter med klusterhuvudvärk ofta har andra diagnoser.  Även i detta fall är kvinnorna överrepresenterade. Av över 3 000 patienter med klusterhuvudvärk hade 96 procent av kvinnorna minst en ytterligare diagnos, jämfört med 90 procent av männen.

Kvinnorna var också sjukskrivna i fler dagar och hade oftare förtidspension, visar forskningen.

– Det är slående att nästan alla kvinnor med klusterhuvudvärk uppvisar samsjuklighet, vilket stärker bilden av att de är hårt drabbade, säger Christina Sjöstrand, adjungerad lektor.

– Det är rimligt att anta att det påverkar arbetsförmågan, och viktigt både för individen och för samhället att drabbade får hjälp, exempelvis i form av både akut och förebyggande behandling samt uppföljning och stöd.

Viktig kunskap för läkare

–Klusterhuvudvärk feldiagnostiseras ofta initialt hos kvinnor, kanske för att vissa symtom kan påminna om migrän. Det är viktigt för läkare att vara medvetna om hur tillståndet manifesterar sig olika i män och kvinnor så att den mest effektiva behandlingen kan ges så fort som möjligt.säger Andrea Carmine Belin. 

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »

    Källor

  • Karolinska Institutet - https://nyheter.ki.se/kvinnor-hart-drabbade-av-kronisk-klusterhuvudvark

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.