Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Obesitas

Nyttan med kirurgi vid typ 2-diabetes

Hallå där, Magnus Sundbom, professor och överläkare med verksamhetsområde kirurgi, som också är på plats under Almedalsveckan.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-07-04

Annons

Magnus Sundbom - professor och överläkare om nyttan med kirurgi vid diabetesI maj 2017 uppdaterade Socialstyrelsen de nationella riktlinjerna för diabetesvård. Där får fetmakirurgi som behandling vid typ 2-diabetes högre prioritet än tidigare.

Var det väntat att fetmakirurgi skulle få högre prioritet vid behandling av diabetes?

– Ja, de goda resultaten efter överviktskirurgi har under de senare åren accepterats även av icke-kirurger, säger Magnus Sundbom.

Annons
Annons

Varför är det först nu som man har förstått nyttan med kirurgi vid typ 2-diabetes?

– Inom kirurgspecialiteten har detta varit känt länge. Men alla större förändringar tar litet tid då det finns en stor tröghet i systemet, särskilt när det gäller att nå fram till andra specialiteter, säger han.

Hur väl tror du att riktlinjerna kommer efterföljas inom vården?

– För diabetespatienternas skull så hoppas jag att de nya riktlinjerna kommer att implementeras så fort som möjligt. Det är särskilt viktigt i primärvården, då de flesta typ 2-diabetikerna behandlas där, säger han.

Annons
Annons

Socialstyrelsen skriver att det fortfarande finns en del osäkerhet om effekterna på diabetesen på längre sikt och om den livslånga uppföljning som krävs efter operationen. Vad säger du om det?

– Övervikt är en kronisk sjukdom. Vi vet att många diabetiker slipper sina läkemedel under de kommande 4-5 åren, liksom att många andra slipper få diabetes, men att betacellsfunktionen försämras med åren, säger Magnus Sundbom.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.