Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinskt verktyg | Diabetes

Nationella riktlinjer för diabetesvård

Socialstyrelsen har under 2018 genomfört en översyn av riktlinjerna för diabetesvård. Arbetet har lett till nya och uppdaterade rekommendationer om bland annat ny teknik som kan göra livet enklare för personer med diabetes.


Publicerad den: 2018-10-31

Läs de uppdaterade nationella riktlinjerna för diabetesvård här.

nationella riktlinjer diabetes

De nationella riktlinjerna om diabetesvård innehåller totalt cirka 140 rekommendationer (varav ett femtiotal har bedömts ha särskilt stor betydelse för hälso- och sjukvården) vilka ger rekommendationer om åtgärder vid diabetes hos vuxna.

Socialstyrelsen har genomfört två översyner av riktlinjerna, 2017 samt 2018. Den första översynen ledde bland annat till uppdaterade rekommendationer kring glukossänkande läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes samt om viktminskande kirurgi.

Den senaste översynen under 2018 innebar ett fåtal uppdaterade och nya rekommendationer, framför allt inom medicintekniska produkter för för att underlätta glukosmätning och insulintillförsel samt virtuell diabetesmottagning.

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från diabeteskongresserna ADA och EASD? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.