Medicinskt verktyg | Diabetes

Nationella riktlinjer för diabetesvård

Socialstyrelsen har under 2017 genomfört en översyn av riktlinjerna för diabetesvård och uppdaterat rekommendationer om glukossänkande läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes samt viktminskande kirurgi.


cf4209b28ed388f4e57856528d9269e8.gif
Publicerad den: 2017-05-29

Läs de nationella riktlinjerna för diabetesvård här.

nationella riktlinjer diabetes

De nationella riktlinjerna om diabetesvård innehåller totalt 135 rekommendationer (varav ett femtiotal har bedömts ha särskilt stor betydelse för hälso- och sjukvården) vilka ger rekommendationer om åtgärder vid diabetes hos vuxna. Det gäller riktad screening, prevention och levnadsvanor, glukoskontroll, hjärt-kärlsjukdom, omvårdnad, diabeteskomplikationer samt diabetes och graviditet.

Risken att utveckla typ 2-diabetes och komplikationer kan minska med åtgärder som rör mat, fysisk aktivitet och rökning - vilket leder till viktminskning. Du som läkare kan därför erbjuda strukturerade program. Viktreduktion har effekt på såväl högt blodglukos, högt blodtryck som höga blodfetter. När förändrade kost- och motionsvanor inte ger tillräcklig effekt vid typ 2-diabetes används läkemedel för att sänka blodglukosnivån. Målet med behandlingen är att ge patienten minskade symtom och att förebygga komplikationer som kärl- och nervskador.

Icke-kirurgisk behandling vid övervikt och fetma minskar vikten cirka fem procent på ett till två års sikt, men vanligen leder det inte till någon bestående viktreduktion. Fetmakirurgi ger stor viktminskning under lång tid och förbättrad glukoskontroll. Därför bör hälso- och sjukvården efter noggrann klinisk bedömning erbjuda fetmakirurgi med strukturerad uppföljning till personer med typ 2-diabetes och svår fetma (BMI över 40 kg/m2). Vid svårigheter att uppnå glukos- och riskfaktorkontroll kan kirurgi övervägas även vid ett BMI på 35–40 kg/m2.

Medicinsk översikt om Diabetes typ 2 »

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons
Annons