Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Halscystor, mediala och laterala


Uppdaterad den: 2021-11-09
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Man skiljer på laterala och mediala cystor samt laterala och mediala fistlar på halsen:
  • Både laterala och mediala cystor orsakas av en felaktig tillbakabildning av strukturer i halsen
  • Cystor har ingen kontakt med några kroppsytor
  • Fistlar förbinder två kroppsytor (till exempel hud och farynx)

Förekomst1

 • Medial halscysta:
  • Undersökningar har visat att det finns rester av ductus thyreoglossus hos cirka 7 %, men de flesta fall upptäcks aldrig kliniskt
  • Den här formen är den vanligaste medfödda förändringen i nacken (upp till 70 %) och den näst vanligaste orsaken till svullnad i nacken hos barn efter inflammatoriska svullnader
  • Två tredjedelar av alla personer med medial halscysta är <30 år och majoriteten av dem är <10 år
 • Lateral halscysta:
  • Är den näst vanligaste medfödda förändringen i nacken hos barn
  • De flesta laterala halscystor upptäcks hos barn och ungdomar men i vissa fall upptäcks de i tidigt vuxen ålder
 • Det finns inga könsskillnader i förekomsten.

Etiologi och patogenes

Mediala cystor och fistlar

 • Har som regel sitt ursprung i persisterande delar av ductus thyreoglossus.
 • En kvarvarande ductus thyreoglossus med slemproduktion från endotelet leder till att en medial cysta utvecklas.
 • Cystan debuterar ofta i samband med en övre luftvägsinfektion som ger förstorad lymfoidvävnad som ockluderar gången och leder till cystbildning.

Laterala cystor och fistlar

 • Utgår från gälbågarnas fickor och gångar.
 • Den vanligaste utgångspunkten är andra gälbågen – gälfickan.2

Predisponerande faktorer

 • En viss ärftlighet finns.

ICD-10

 • Q18.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av ansikte och halsen
 • Q18.9 Medfödd missbildning av ansiktet och halsen, ospecificerad

ICD-10 Primärvård

 • Q18 Halscysta
 • Q18 Missbildning av ansikte och hals

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk anamnes och kliniska fynd.
 • Diagnosen bekräftas med bilddiagnostik.

Differentialdiagnoser

 • Se även:
  • Svullnad, knöl, knuta på halsen
 • Maligniteter, metastaser:
  • Särskilt vid fynd av lateral halscysta hos vuxna – nytillkommen förstorad lymfkörtel eller knuta på halsen som inte varierar i storlek ger misstanke om huvud- och halscancer
 • Övriga diagnoser:
  • Förstoring av halsens lymfkörtlar (hos barn, hos vuxna)
  • Dermoidcystor, teratom
  • Tyreoideapatologi, ektopisk sköldkörtel
  • Aterom
  • Lipom
  • Andra medfödda tumörer (till exempel thymuscystor, fibromatosis colli, cystiskt hygrom)
  • Vaskulära missbildningar, vaskulära tumörer

Anamnes

Mediala cystor och fistlar1-2

 • Barn presenterar sig vanligtvis med en symtomfri, cystisk massa på övre delen av halsen i mittlinjen eller inom någon centimeter ifrån den:
  • Cystan kan vara lokaliserad var som helst längs ductus thyreoglossus men de flesta cystorna befinner sig intill hyoidbenet, inom ett par cm från mittlinjen
  • Svullnaden rör sig vanligen vid sväljning eller när personen sticker ut tungan 
 • En tredjedel av alla med medial halscysta har eller har haft en infektion i cystan. En infekterad cysta är den vanligaste sökorsaken hos vuxna:
  • Det beror ofta på en övre luftvägsinfektion och cystan kan då vara öm och svullen
  • Vissa personer får en fistel, med besvär i form av sekretion genom yttre öppningen i huden eller dålig smak (vid inre dränering)
 • Cystan kan ha utvecklat sig långsamt under lång tid, eller snabbt om det rör sig om en infektion som har kommit från luftvägarna.

Laterala cystor och fistlar1-2

 • Symtomen beror på vilken typ av anomali det handlar om, vanligast är anomalier (cystor, sinus och fistlar) i nedre delen av halsen.
 • Tillväxten kan ske i intervaller och inte sällan i samband med infektion i svalget/övre luftvägsinfektion.
 • Symtomen från laterala fistlar är framför allt sekretion genom den yttre öppningen som ofta befinner sig längs med den nedre delen av m. sternocleidomastoideus. 

Kliniska fynd1-2

Mediala cystor och fistlar

 • Mediala cystor:
  • Oftast belägna intill os hyoideum, som regel något kaudalt om benet
  • Cystan eller fisteln följer med i sväljningsakten eller då patienten sträcker ut tungan, rörligheten kan dock vara begränsad om cystan är stor
  • Där cystan infekteras kan det uppstå en inflammationsreaktion och en sekundär fistulering
 • Mediala fistlar:
  • Har oftast en yttre öppning mellan jugulum och os hyoideum
  • Den inre öppningen motsvarar tungans foramen coecum

Laterala cystor och fistlar

 • Laterala cystor:
  • Oftast belägna mitt på halsen, framför eller strax under m. sternocleidosmastoideus
 • Laterala fistlar:
  • Framträder ofta med en yttre öppning nedtill på halsen framför m. sternocleidomastoideus

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Krävs sällan, eventuellt T4 eller TSH.

Andra undersökningar

 • Ultraljud, DT eller MRT:
  • Kan kartlägga patologin hos barn
 • Endoskopi.
 • Hos vuxna med lateral halscysta rekommenderas alltid finnålspunktion för att utesluta malignitet.1-2

När remittera?

 • Vuxna med knöl på halsen remitteras för finnålspunktion, särskilt vid fynd av lateral halscysta.
 • Barn kan remitteras till ÖNH-mottagning.

Checklista vid remittering

Svullnad på halsen

 • Syftet med remissen:
  • Diagnostik? Behandling? Övrigt?
 • Anamnes:
  • När började tillståndet? Utveckling? Misstanke om cancer?
  • Andra vägledande symtom – sväljsvårigheter, andningsbesvär, viktnedgång, annat?
  • Andra sjukdomar av betydelse? Familjär predisposition? Rökning – hur mycket? Alkohol? Annan exponering?
  • Fasta eller aktuella läkemedel?
  • Konsekvenser?
 • Kliniska fynd:
  • Allmäntillstånd? Infektionstecken? Beskriv den lokala svullnaden – plats, lokalisation, storlek, konsistens, rörlighet i förhållande till omgivande vävnad, ömhet. Tecken på generell lymfadenopati? Förändringar i munhåla och svalg?
  • Misstanke om cancer?
 • Kompletterande undersökningar:
  • TSH
  • Finnålspunktion
  • Eventuellt ultraljud, DT

Behandling

Behandlingsmål

 • Avlägsnande av fistel och cysta.

Behandlingen i korthet

 • Mediala halscystor:
  • Kirurgisk extirpation, det finns en viss risk för malign utveckling2 
  • Antibiotika vid tecken på infektion
 • Laterala halscystor:
  • Kirurgisk extirpation på grund av hög risk för infektion
  • Antibiotika vid tecken på infektion
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Obehandlat finns en hög risk för utveckling av infektioner.

Komplikationer

 • Infektion:
  • Är den vanligaste komplikationen
  • Risk för abscessbildning, spontan ruptur och bildande av sekundär fistel
 • Hypotyreos?
  • Felaktig borttagning av tyreoideavävnad kan orsaka hypotyreos
 • Kompression av luftröret?
  • I sällsynta fall kan mediala cystor trycka mot trakea och orsaka andningsbesvär, särskilt om cystan växer snabbt
 • Malign transformation:2
  • Förekommer i cirka 1 % av fallen 
  • De flesta som utvecklar malignitet gör det i vuxen ålder

Prognos

 • Mediala halscystor:
  • Risken för recidiv efter operation av mediala halscystor är beroende av vilken operationsmetod som används. Bäst resultat (cirka 3–5 % risk på recidiv) uppnås med det så kallade Sistrunk operation1

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Orsaken till tillstånden och hur behandlingen ser ut.

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons