Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Larynxcancer


Uppdaterad den: 2021-07-20
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

Förekomst

 • I Sverige insjuknar cirka 160 personer årligen i larynxcancer, varav drygt 80 % är män.1
 • Medianålder vid diagnos är 69 år.1

Etiologi och patogenes

 • Oftast skivepitelcancer.1
 • Utöver skivepitelcancer förekommer spottkörtelderiverad cancer, neuroendokrina tumörer, sarkom och hematolymfoida tumörer.1
 • Vanligaste lokalisationerna är glottis och supraglottis.

Predisponerande faktorer

 • Stor tobaks- och alkoholförbrukning, som dessutom har synergistisk effekt.2

ICD-10

 • C32.0 Malign tumör i glottis
 • C32.1 Malign tumör i supraglottis
 • C32.2 Malign tumör i subglottis
 • C32.3 Malign tumör i larynxbrosk
 • C32.8 Malign tumör i larynx med övergripande växt
 • C32.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i larynx

ICD-10 Primärvård

 • Larynxcancer C32-

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen bekräftas med en histopatologisk undersökning.

Differentialdiagnoser

 • Kronisk laryngit
 • Polyper på stämbanden
 • Sarkoidos
 • Tuberkulos

Anamnes

 • Cancer på stämbanden (glottisk cancer) ger heshet och upptäcks därför ofta i ett tidigt stadium. Smärta, värk mot örat och luftvägshinder är vanligen sena symtom.
 • Supraglottisk cancer debuterar ofta med sväljningssmärta och/eller förstorade lymfkörtlar på halsen. Andra vanliga symtom är dysfagi, viktnedgång och luftvägshinder. 
 • Subglottiska tumörer ger oftast heshet och stridorös andning.

Kliniska fynd

 • Eventuellt fynd av lymfkörtelsvullnad på halsen.
 • Synlig tumör vid laryngoskopi, direkt eller indirekt.

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke om huvud- och halscancer enligt Nationellt vårdprogram

Nedanstående symtom hos vuxna individer ska föranleda misstanke, om inte anamnes eller status ger annan förklaring, exempelvis pågående infektion:

 • Nytillkommen förstorad lymfkörtel eller knuta på halsen som inte varierar i storlek
 • Synlig eller palpabel tumör i näsa, munhåla eller svalg
 • Sår i munhåla, på tunga eller läppar som inte läker (> 3 veckor)
 • Knuta i spottkörtel
 • Heshet i mer än 3 veckor utan förbättring
 • Sväljbesvär eller klumpkänsla med smärta upp mot öronen
 • Ensidig nytillkommen nästäppa som inte växlar sida
 • Ensidig återkommande blodig sekretion från näsan
 • Ensidig serös mediaotit (otosalpingit)

Vid misstanke ska patienten remitteras till ÖNH-klinik (filterfunktion) med mottagande redan samma dag. Välgrundad misstanke (start av SVF) uppstår först i samband med undersökning vid ÖNH-klinik.

Vid osäkerhet ska ÖNH-kliniken kontaktas för konsultation.

Huvud och halscancer förekommer hos barn under 10 år i spottkörtel och hos tonåringar i nasofarynx. Knuta i spottkörtel hos barn och ensidig serös mediaotit hos tonåringar utan kronisk öronsjukdom ska därför föranleda misstanke om cancer och remitteras på sedvanligt sätt, utanför det standardiserade vårdförloppet

Standardiserat vårdförlopp huvud- och halscancer, RCC (hämtad 2021-07-15)

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Svalgundersökning och indirekt laryngoskopi.

Andra undersökningar 

 • Huvudsakligen ÖNH-specialistutredning:1
  • Biopsi från primärtumören för PAD
  • DT av huvud, hals och thorax och kompletterande MR av primärtumörområdet

När remittera?

 • Inför remiss till ÖNH-klinik (filterfunktion) vid misstanke om larynxcancer:
  • Informera om:
   • Att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
   • Att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
   • Att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
  • Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Patientinformation på olika språk om utredning av misstanke om cancer
  • Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen

Checklista vid remittering

Cancer larynxcancer

 • Se även Välgrundad misstanke om huvud- och halscancer 
 • Anamnes, ange särskilt:
  • Symtom och fynd som ligger till grund för misstanke och tidigare utredningar av dem
  • Samsjuklighet
  • Tidigare sjukdomar och behandlingar
  • Läkemedel
  • Rökning
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Behandling

Behandlingsmål

 • Tumörfrihet eller palliativ behandling beroende på sjukdomsstadium.

Behandlingen i korthet

Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Beror på tumörens utbredning och egenskaper.

Komplikationer

 • Vid tidiga stadier med kirurgisk behandling och/eller strålbehandling kan stämbanden bevaras
 • Laryngektomi medför förlust av normal röst och patienten måste andas via trakeostomin. Röstventil eller vibratortal (röstgenerator) utgör alternativ till traditionellt esofagustal. Även andning, lukt, smak och sväljningsfunktion

Prognos1

 • Prognosen skiljer sig åt beroende på var tumören sitter.
 • 5-årsöverlevnaden för all larynxcancer är 69 %.
 • Patienter med glottisk cancer har en bättre prognos vid ett tidigt tumörstadium.

Uppföljning

Plan

 • Uppföljning av specialist i området:1
  • Kontroller var 3:e månad under de 2 första åren
  • Kontroller var 6:e månad under år 3–5

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Strupcancer

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons