Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Öron-näsa-hals

Septumperforation


Uppdaterad den: 2013-04-12
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Näsans septum är en mittlinjestruktur som delar näsan i två näsborrar, och som består av slemhinnebeklätt brosk och ben.1
 • En septumperforation är en genomgående defekt i näsans skiljevägg som involverar brosket och slemhinnan bilateralt.2

Förekomst

 • Incidensen för septumperforationer anges till 1 %, varav cirka en tredjedel är symtomatiska, men danska erfarenheter tyder på att dessa beräkningarna är för höga.2

Etiologi och patogenes

 • Orsakerna är många, men tillståndet förekommer oftast efter septumkirurgi eller trauma.3
 • Kokainmissbruk en vanlig orsak.
 • Vaskulära sjukdomar, sarkoidos och granulomatös polyangit kan orsaka septumperforation. Användande av kortisonsprejer, avsvällande sprejer och näspetning kan också i sällsynta fall ge perforation.
 • Främre perforationer är vanligast och ger mest symtom.

ICD-10

 • J34 Andra sjukdomar i näshåla och nässinus
  • J34.8 Andra specificerade sjukdomar i näshåla och nässinus (perforation av nässeptum UNS)

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen baseras på kliniska fynd.

Differentialdiagnoser

 • Främmande föremål i näsan
 • Näsfraktur
 • Näspolyper

Anamnes

 • Främre perforationer:
  • Frekventa näsblödningar, nästäppa, ökad nässekretion, intorkat sekret, visselljud och yttre näsdeformiteter
  • Upplevelsen av nästäppa beror på ändringar i den normala luftströmmen genom det perforerade septum, samt också krustor vid perforationen som förhindrar luftpassagen.
 • Bakre perforationer:
  • Är mycket ovanliga och oftast asymtomatiska

Kliniska fynd

 • Storleken på en främre perforation kan variera men är ofta omkring 10 mm.
 • Stora perforationer kan resultera i sadelnäsa.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Inga aktuella.

Andra undersökningar

 • Eventuellt nasal endoskopi.

När remittera?

 • Vid nyupptäckt septumperforation bör patienten remitteras till ÖNH-läkare för att utesluta eventuell bakomliggande sjukdom som till exempel vaskulit/granulomatös polyangit.

Behandling

Behandlingsmål

 • Stänga perforationen.

Allmänt om behandlingen

 • Symtomfria perforationer ska inte behandlas.2
 • Konservativ behandling är ofta otillräcklig, medan kirurgisk behandling i de flesta fall är kurativ och att föredra. Stora perforationer kan vara svåra att operera och kan behandlas med en silikonprotes som sätts in i perforationen.

Egenbehandling

 • Upphör med användningen av lokala slemhinneavsvällande läkemedel, samt helst också kortisonsprejer, eventuellt kokainmissbruk.

Läkemedelsbehandling

 • Eventuell applikation av olja för att minska bildningen av krustor i näsan.

Kirurgi

 • Endonasal tillgång med posterior eller anterior tillhäftning av bilaterala mukoperikondrala/-periostala lappar och interponering av septum- eller aurikulära brosket.
 • Näsans normala arkitektur och fysiologi återskapas.
 • De allra flesta uppnår full symtomfrihet, 95 % i en liten dansk studie.2

Annan behandling

 • En annan behandling är att täta septumperforationen med en silikonknapp. Detta brukar fungera mycket väl. Silikonknapp kan utprovas på särskilda ställen, oftast vid tandvårdshögskolor.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Prognos

 • Prognosen är god, förutsatt kirurgisk behandling.

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons