Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinskt verktyg | Psykiatri

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni

Dessa riktlinjer är en komplettering av nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.


Publicerad den: 2017-03-08

 Läs de nationella riktlinjerna för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni här.

nationella riktlinjer15Fokus ligger på behandling med olika typer av antipsykotiska läkemedel vid prodromala stadier av psykossjukdom, nyinsjuknande i psykossjukdom,  långvarig psykossjukdom, svårbehandlad psykossjukdom och suicidalt beteende vid psykossjukdom. Även viktökning i samband med antipsykotisk läkemedelsbehandling, extrapyramidala biverkningar av antipsykotisk läkemedelsbehandling, behandling med antipsykotiskt läkemedel i depåform och samsjuklighet med missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika.

Rekommendationerna utgår främst från en systematisk litteraturöversikt om bland annat läkemedelsbehandling vid schizofreni som Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har tagit fram. Hälso- och sjukvården bör erbjuda kontinuerlig antipsykotisk läkemedelsbehandling till personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Kontinuerlig antipsykotisk läkemedelsbehandling minskar risken för själv-mord och är en förutsättning för att undvika akuta skov och för att kunna rehabilitera och återintegrera personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd i samhället. Utan antipsykotisk läkemedelsbehandling är det i regel omöjligt för dem som drabbas att leva ett normalt liv.

Det är viktigt att valet av antipsykotiskt läkemedel utgår från hur allvarlig sjukdomen är samt vilka eventuella risker som är förknippade med patientens tillstånd, såsom suicidalt beteende eller metabola riskfaktorer. För personer som får läkemedelsbehandling men har kvarvarande symtom eller funktionsnedsättningar är det viktigt att komplettera behandlingen med individuellt anpassade psykosociala insatser. Dessa riktlinjer kompletterar på så sätt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2011.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.