Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Reumatologi

Nu avslöjas läkarnas kännedom om inflammatorisk ryggsjukdom

Hittills har totalt 298 läkare och annan sjukvårdspersonal genomfört NetdoktorPros läkarutbildning om inflammatorisk ryggsjukdom. Svaren visar på god kännedom om sjukdomen och hur den ska följas upp. Den stora utmaningen är att ställa diagnos i ett tidigt skede. Det torde även finnas vissa oklarheter kring val av behandling.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2018-09-18

Nu avslöjas läkarnas kännedom om inflammatorisk ryggsjukdom
Annons

– En utmaning inom vården är att diagnostisera inflammatorisk ryggsjukdom i tidigare stadier. Fram till för några år sedan, dock inte belagt att det blivit bättre ännu, tog det 10 till 15 år efter symtomstart till diagnos. Det är väldigt länge, även i ett internationellt perspektiv, säger Lennart Jacobsson, överläkare i reumatologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som har faktagranskat NetdoktorPros pågående läkarutbildning Vad vet du om inflammatorisk ryggsjukdom?

Att patienter med ryggsmärta går med sina symtom i flera år innan diagnos bekräftar även svaren från läkarutbildningen. Så här långt har 160 läkare, majoriteten med inriktning allmänmedicin, och 138 övriga sjukvårdspersonal genomfört samtliga fem lektioner.

Annons
Annons

Fördelningen av patienter med inflammatorisk ryggsjukdom

Under benämningen inflammatorisk ryggsjukdom ryms klassisk ankyloserande spondylit (AS), icke-radiografisk spondylartrit och andra inflammatoriska tillstånd i kotpelare eller sakroiliakaleder. Diagnosen är även kopplad till sjukdomar som psoriasis, inflammatorisk tarmsjukdom, upprepade iriter eller vissa infektioner. I Sverige uppskattas omkring 25 000 till 50 000 personer ha inflammatorisk ryggsjukdom, varav ungefär hälften av dessa har AS.

I läkarutbildningen på netdoktorPro fick deltagarna svara på hur många patienter med misstänkt inflammatorisk ryggsjukdom de träffar per år. De flesta, 63 procent, svarade en till tio patienter. Samtidigt svarade cirka 15 procent att de inte träffade några patienter med inflammatorisk ryggsjukdom, medan 12 procent träffade mellan 11 och 20 patienter per år.

– Analysen beror ju på vilken specialitet de svarande läkarna har, men är det allmänläkare känns väl fördelningen rimlig, säger Mats Halldin, medicine doktor, ST-läkare i allmänmedicin och medicinsk chef på NetdoktorPro.

Lång väntan på diagnos

Inflammatorisk ryggsjukdom har ett mycket varierande förlopp och kan i värsta fall leda till betydande funktionsnedsättning och allvarliga komplikationer. Tidig diagnos och behandling är därför av stor vikt när det kommer till sjukdomens prognos och livskvaliteten hos den drabbade.

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från den årliga kongressen ACR (American College of Rheumatology)? Lämna din e-postadress här »

I NetdoktorPros läkarutbildning uppgav dock cirka 30 procent av läkarna att deras patienter med misstänkt inflammatorisk ryggsjukdom har haft sina symtom i ett till fem år innan de får diagnos. Tio procent svarade att patienterna hade fått vänta i över fem år.

– Det beror på vad vi kallar för tre olika delays: patient’s delay – det tar för lång tid för patienten att uppsöka vård. Remittent’s delay – primärvården vet inte när det ska remittera till reumatolog och sedan radiologist’s delay – bristen på MR i landet, säger Lennart Jacobsson.

Patientfall: På din husläkarmottagning möter du 27-åriga Andreas, vars far har ankyloserande spondylit (AS). Andreas, som haft ont i ryggen tidigare, har hört talas om att genen HLA-B27 är en riskfaktor för AS och önskar "testa sig för denna". Vad säger du till honom? Följ patientfallet i läkarutbildningen om inflammatorisk ryggsjukdom här >>

Blandar ihop AS och RA

När det gäller val av inledande behandling vid ankyloserande spondylit svarade 80 procent NSAID-preparat, 15 procent metotrexat och 5 procent lokala steroider.

– Metotrexat är ju inte ett felaktigt svar men framför allt används det vid AS i kombination med andra läkemedel. Jag tror svaret speglar att är det ett mycket välkänt läkemedel. Kanske har man också trott att AS och RA tillhör samma sjukdomsgrupp (vid RA används metotrexat flitigt), säger Mats Halldin.

Hela 78 procent svarade att läkarutbildningen om inflammatorisk ryggsjukdom har varit (kommer att vara) till nytta för deras kliniska vardag.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

– Det tycker jag var väntat, säger Mats Halldin.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.