Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Främre impingement i fotleden


Uppdaterad den: 2022-08-18
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Främre impingement i fotled (anterior ankle impingement syndrome) kallas även för: 
  • Fotbollsvrist
 • Kan delas in i:1 
  • Anterior impingement
  • Anterolateral impingement
  • Anteromedial impingement
 • Tillståndet är en mekanisk begränsning av rörligheten i fotleden på grund av mjukdelar eller exostoser (benutväxter).2 
 • Bakre impingement i fotleden genomgås inte i denna text.

Förekomst

 • Tillståndet förekommer främst bland idrottsutövare men kan även ses hos dansare.3-4

Etiologi och patogenes

 • Impingement kan orsakas av ett enskilt trauma eller av flera återkommande mikrotrauman.2
 • Det sker en inklämning (impingement) av strukturer längs den anteriora kanten av talokruralleden (övre språngleden) vid dorsalflexion i fotleden.3
 • Det finns olika teorier om varför exostoser i fotleden bildas:5 
  • Skada på grund av plötslig, överdriven dorsalflexion i fotleden 
  • Återkommande mikrotrauman till talus och tibia på grund av upprepad dorsalflexion
  • Instabilitet i fotleden
  • Direkt bollkontakt hos fotbollsspelare 
 • Mjukdelar i leden bestående av fett- och synovialvävnad komprimeras i vanliga fall efter 15° av dorsalflexion:3
  • Exostoser kan påverka utrymmet i leden och leda till kronisk inflammation, synovitis (ledhinneinflammation) samt hypertrofi av kapsulära ligament
 • Post-traumatiska fibrösa band, förtjockad främre talofibularligament (ATFL) och synovial plica (veckbildning i leden) kan även påverka uppkomst av impingement i fotleden.3
 • Fotledsdistorsion med inversion av fotleden kan leda till anteromedial impingement.5
 • Hos fotbollsspelare kan exostoser uppstå på grund av återkommande påfrestning av fotbollen:2 
  • Framförallt den broskbeklädda kanten anteromedialt i fotleden påverkas.

ICD-10

 • M67 Andra sjukdomar i ledhinna och sena:
  • M67.8 Andra specificerade sjukdomar i synovialmembran (synovium) och
   sena

ICD-10 Primärvård

 • M255 Ledvärk
 • S934P Distorsion i fotled

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Tillståndet är en uteslutningsdiagnos:1
  • Typisk anamnes och kliniska fynd
 • Bilddiagnostik används för att utesluta andra orsaker till smärta i fotleden och kan påvisa exostoser.2

Differentialdiagnoser

 • Broskskador i fotleden.
 • Tarsaltunnelsyndrom.
 • Komplext regionalt smärtsyndrom.

Anamnes

 • Påverkan av fotleden med:1
  • Smärta eventuellt med utstrålning till laterala malleolen
  • Stelhet
  • Svullnad
  • Nedsatt förmåga till dorsalflexion

Kliniska fynd

 • Ofta palpationsömhet över ankelleden.
 • Smärta som förvärras vid dorsalflexion och mildras vid plantarflexion.1
 • Eventuellt kan en exostos palperas.1
 • Diagnostisk blockad av det aktuella området ger vanligtvis smärtfrihet.
 • Smärta vid inversion och eversion av fotleden.2
 • Instabilitet i fotled?
  • Utför stabilitetstest (kan vara svårt att utvärdera stabilitet, remiss till ortoped vid tveksamhet), se nedan
  • Instabilitet i fotleden leder till ökad risk för distorsion

Stabilitetstest

 • Den påverkade fotleden jämförs med den friska sidan. 
 • Främre draglådetest:6
  • Används för att undersöka skada på främre talofibularligamentet (ATFL) efter fotledsdistorsion:
   • Undersökningen utförs med knäet i 45° flektion
   • Ena handen greppar runt vaden och andra handen runt hälen och för foten framåt i förhållande till underbenet
   • Om glidningen (laxiteten) är mer än några millimeter till 1 centimeter (jämfört med den friska sidan) är testet patologiskt
 • Talar tilt-test:
  • Om ligament calcaneofibulare är påverkad kommer undersökningen att påvisa en ökad rörlighet vid supinationsrörelse i fotleden

Instruktionsfilm om fot- och fotledsstatus från Lunds Universitet (7:26).

Instruktionsfilm där främre draglådetest demonstreras (3:13).

Instruktionsfilm där talar tilt-test demonstreras (2:25).

Andra undersökningar

 • Bilddiagnostik:3,7 
  • Slätröntgen kan påvisa benpålagringar
  • MR kan påvisa ödem i mjukdelar och skelett, synovitis, tenosynovitis samt broskskada: 
   • Har en sensitivitet på 40–90% 
   • Har en specificitet på 75–100%
  • Ultraljud kan användas i diagnostiskt syfte och som hjälp vid injektion av kortikosteroid8
 • Artroskopi:
  • Sällan nödvändigt
  • Kan vara aktuellt för att utesluta broskskada

När remittera?

 • Vid fynd av exostoser bör patienten remitteras till ortoped för bedömning.

Behandling

Behandlingsmål

 • Symtomlindring och läkning av skada.

Behandlingen i korthet

 • Konservativ i de flesta fall:2-3
  • Avlastning och att undvika utlösande faktorer vid akut smärta
  • Fysioterapi vid instabilitet i fotleden
  • I svårare fall kan immobilisering för avlastning provas 
 • Operation:3
  • Vid utebliven förbättring med konservativ behandling
  • Olika operationsmetoder beroende på anatomisk lokalisation av inklämning
  • Borttagning av exostoser och mjukdelar som kommer i kläm
  • Artroskopi har mindre komplikationer jämfört med öppen kirurgi2

Egenbehandling

 • Kylbehandling och avlastning vid akut smärta.3
 • Ändra belastningsmönstret:
  • Byte av skor?
  • Inläggssula?

Läkemedelsbehandling

 • NSAID-preparat
 • Kortisoninjektion:3
  • Har gett bra resultat i vissa studier
  • Kan även användas i diagnostiskt syfte

Fysioterapi

 • Övningar för att stabilisera fotleden.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Komplikationer

 • Efter artroskopisk behandling finns det 9–17% risk för komplikationer med:2 
  • Smärtsamma ärr
  • Nervskada
  • Vaskulär skada
  • Komplext regionalt smärtsyndrom

Prognos

 • Prognosen är god. 
 • Efter operation för anterolateral impingement har en metaanlys visat att patientnöjdheten var mellan 75–100%.2
 • De flesta patienter är tillbaka i full aktivitet efter 8–16 veckor efter operation.2 

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Fotbollsvrist, främre impingement i fotleden

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons