Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Målvaktsarmbåge


Uppdaterad den: 2012-12-14
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Främre kapselskada.
 • Ett syndrom av besvär med smärtor i en eller flera delar av armbågen som först och främst drabbar handbollsmålvakter som blockerar skott.
 • Tillståndet kan bero på en enstaka händelser eller upprepade hyperextensioner i armbågen.1

Förekomst

 • Upp till tre av fyra målvakter (europeiska lag) drabbas av skadan någon gång under sin karriär.
 • Även utespelare och volleybollspelare kan få motsvarande besvär.

Etiologi och patogenes

 • Blockering av skott som medför en hyperextension, valgusstress och supination av underarmen med partiella ligamentskador (främre kapselskada) i armbågsleden som följd.
 • Dessa skador kan även förorsaka tricepstendinos eller bakre impingement.
 • Aktivitet som leder till valgusstress i armbågen kan dessutom orsaka skada på ulnarnerven eller stressfraktur på olekranon.2

Predisponerande faktorer

 • Handboll
 • Volleyboll
 • Fotboll

ICD-10

 • M77 Andra entesopatier
  • M77.9 Entesopati, ospecificerad
 • M79 Andra sjukdomstillstånd i mjukvävnader som ej klassificeras annorstädes
  • M79.6 Smärtor i extremitet
  • M79.8 Andra specificerade sjukdomstillstånd i mjukvävnader
  • M79.9 Sjukdomstillstånd i mjukvävnad, ospecificerat

ICD-10 Primärvård

 • M779P Annan entesopati
 • M799P Annat sjukdomstillstånd i mjukvävnad

Diagnos

Differentialdiagnoser

 • Se armbågssmärtor.

Symtom och fynd

 • Smärtor och obehag i armbågsvecket, svaghet, domning med utstrålning till lillfingret, svullnad med nedsatt rörlighet och låsningar.
 • Smärtan är ofta lokaliserad medialt (50 %), men alla lokalisationer finns beskrivna.
 • Smärtan förvärras vid upprepade hyperextensioner, men inte vid armbågsflexion.
 • Ett fåtal blir instabila.

Andra undersökningar

 • Ofta inte nödvändigt.
 • Röntgen visar sällan patologi, men kan vara viktigt för differentialdiagnostik.
 • MR är den bästa undersökningen, kan visa skador i mjukvävnad, utförs helst med kontrast.

När remittera?

 • Remittera till specialist om patienten inte svarar på behandling.

Behandling

Behandlingsmål

 • Symtomlindring och att förebygga kroniska besvär.

Allmänt om behandlingen

 • Smärtlindring akut.
 • Operativ behandling av specialist kan övervägas vid långvariga och betydande besvär.
 • När kan en idrottsutövare bli aktiv igen?
  • Det kan ofta ske när symtomen är tolerabla och han/hon har återfått 90 % av styrkan jämfört med den friska sidan, eventuellt 100 % av styrkan hos den icke-dominerande sidan

Fysioterapi

 • Patienten bör instrueras i styrketräning av armbåge, handled och underarm.
 • Ortos eller användning av tejp, som begränsar hyperextensionen, hjälper i 50 % av fallen.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Prognos

 • God med hänsyn till varaktiga skador.3
 • Ett fåtal har besvär efter avslutad handbollskarriär, men många slutar tidigare än de skulle ha gjort annars.
 • Risken för utveckling av kroniska idrottsrelaterade besvär är överhängande om man inte behandlar besvären adekvat vid det första överslaget.

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons