Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Myofasciellt smärtsyndrom, triggerpunktsyndrom


Publicerad den: 2021-03-30
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Myofasciellt smärtsyndrom, eller triggerpunktsyndrom, är namnet på ett tillstånd med smärta i en muskel eller avgränsad muskelgrupp, muskelfascia och senor, som varar i minst 3 månader.1
 • Det finns ingen allmänt accepterad definition av tillståndet och tillståndet nämns inte i ICD-10:
  • I den kommande ICD-11 kallas tillståndet för "kronisk primär muskuloskeletal smärta"
  • De flesta definierar tillståndet med smärtsamma muskler som palperas tätt och där tryck/palpation utlöser ökad smärta
  • Muskelknutor kan palperas, som även kallas för aktiva triggerpunkter:
   • Palpation utlöser smärta som vanligtvis sprider sig bortom den smärtsamma muskeln
  • Tillståndet är ofta associerad med stress, huvudvärk, ångest eller depressiva symtom
 • Myofasciellt smärtsyndrom är en typ av långvarig smärta. 

Vanliga former av myofasciella smärtsyndrom

 • Nack- eller skuldersmärtor med spänningshuvudvärk.
 • Kronisk ryggsmärta.
 • Skuldersmärtor.
 • Myofasciella bäckensmärtor hos kvinnor. 

Förekomst

 • Exakta siffror om incidens saknas vilket beror (delvis) på bristen på entydiga diagnostiska kriterier.
 • Myofasciellt smärtsyndrom inkluderar bland annat smärta i ryggen, nacken, bröstet eller extremiteterna, som alla är vanliga smärttillstånd.

Etiologi och patogenes

 • Det finns ingen enighet om etiologin och patofysiologin av tillståndet.2
 • Tillståndet beror sannolikt på en kombination av individuell känslighet för tillståndet och yttre belastningar eller påfrestningar.
 • Kända faktorer som kan utlösa tillståndet är:
  • Felaktig belastning av muskler eller ensidig, upprepad belastning
  • Dåliga/felaktiga arbetsställningar
  • Stress, spänning, oförmåga att slappna av
 • De ömma punkterna (triggerpunkterna) tros bero på lokal inflammation, troligen runt nervers motoriska ändplattor, orsakade av mikrotrauma.
 • En komponent av central sensibilisering tros bidra i vissa fall, med hyperalgesi och allodyni.
 • Kroniska sjukdomar eller skador som påverkar musklerna kan också orsaka sekundär myofasciell smärta:
  • Till exempel fysiska skador, operationer, strålbehandling, immunologiska eller reumatiska sjukdomar med nedsatt rörlighet eller annan kronisk smärta

Predisponerande faktorer

 • Ensidigt belastande arbete. 

ICD-10

 • En egen diagnoskod saknas.
 • M79.0 Reumatism, ospecificerad
 • M79.1 Myalgi
 • M79.8 Andra specificerade sjukdomstillstånd i mjukvävnader
 • M79.9 Sjukdomstillstånd i mjukvävnad, ospecificerat

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Klinisk diagnos med långvarig smärta i muskler, fascia eller sena, strukturer som är strama och ömma vid palpering.
 • Ofta triggerpunkter med intensifierad smärta och utstrålande smärta vid palpering, eventuellt smärta utanför muskeln – refererad/överförd smärta.
 • Nedsatt rörlighet på grund av strama muskler.
 • Ofta samtidigt spänning, stress eller åtföljande ångest, depression eller sömnsvårigheter.
 • Inga diagnostiska tester kan bekräfta diagnosen.

Differentialdiagnoser

 • Tendinit (till exempel epidkondylit)
 • Nervinklämning
 • Komplext regionalt smärtsyndrom
 • Reumatiska sjukdomar
 • Fibromyalgi:
  • Besläktat tillstånd, men vid fibromyalgi föreligger symmetrisk och spridd smärta i minimalt 4 av 5 kroppsregioner
  • Myofasciellt smärtsyndrom är i regel ett mer avgränsat tillstånd och tycks bero på perifer nociceptiv smärta (istället för central sensitisering)3

Anamnes

 • Djup, värkande smärta i en muskel.
 • Smärtan är ihållande (kronisk) och ökar ofta gradvis över tiden.
 • Musklerna känns strama, och vissa kan känna ömma knutor i musklerna.
 • Smärtan uppträder ofta tillsammans med stress, spänning, oro och/eller sömnstörningar.

Kliniska fynd

 • En muskel eller grupp av muskler i nacken, axeln, ryggen eller en extremitet är strama och palpationsömma.
 • Tryck på triggerpunkten utlöser smärta – den smärta som patienten söker för.
 • Tryck på triggerpunkterna kan utlösa refererad/överförd smärta med eventuell smärta från andra muskler i samma funktionella enhet. Så kallade "latenta" triggerpunkter kan också identifieras som är ömma vid palpering, men utan överförd smärta.
 • Rörelseomfånget i den närliggande leden kan minska till följd av smärtorna:
  • Isometrisk kontraktion och passiv förlängning kan utlösa muskelsmärta

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Inga diagnostiska tester kan bekräfta diagnosen.
 • Ytterligare undersökningar kan vara nödvändiga om man misstänker inflammatorisk eller autoimmun sjukdom:
  • Blodprover, till exempel blodstatus, SR, CRP, TSH, CK
  • Eventuellt ytterligare tester såsom ANA, anti-CCP, RF, HLA-B27

Andra undersökningar

 • För att skilja mellan andra diagnoser kan det i vissa fall vara relevant att genomföra andra undersökningar:
  • Ultraljud av muskler eller senor (strukturell skada, kalkinlagringar)
  • Röntgen av närliggande strukturer vid misstanke om underliggande patologi
  • MRT av muskel eller led för att upptäcka strukturella förändringar

När remittera?

 • Vid osäker diagnos.
 • Vid otillräcklig effekt av behandling.

Checklista vid remittering

Myofasciellt smärtsyndrom

 

 • Syftet med remissen:
  • Diagnostik? Behandling?
 • Anamnes:
  • Debut, utveckling av symtomen
  • Konsekvenser och komplikationer
  • Belastning i arbete, fritid? Sjukskrivning?
  • Tidigare behandlingsförsök och dess effekt?
 • Kliniska fynd:
  • Palpationsfynd (triggerpunkter), rörelse
 • Kompletterande undersökningar:
  • Eventuellt blodprover och bildundersökningar

Behandling

Behandlingsmål

 • Smärtfrihet 
 • Normal funktion 

Behandlingen i korthet

 • Det finns ingen enskild orsak och därmed ingen enkel behandling som har effekt hos alla.
 • God information om tillståndet är viktigt och kan minska besvären.
 • Olika behandlingsalternativ kan övervägas:
  • Fysioterapi – olika metoder för att sträcka och slappna av musklerna och för att förbättra styrkan
  • Manuell terapi
  • Övningar eller träning – aerob träning tillsammans med styrketräning
  • Injektioner i triggerpunkter:
   • Med nålar, "dry needling", i ömma punkter
   • Injektioner av lokalbedövningsmedel eller saltlösning, "wet needling"
   • Injektion av botulinumtoxin A
  • Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS)
  • Akupunktur
  • Avslappningsövningar, eventuellt med biofeedback
  • Kognitiv beteendeterapi – som också kan ha effekt på ångest eller sömnstörningar

Egenbehandling

 • Aerob träning för att förbättra den allmänna cirkulationen.
 • Styrketräning.
 • Stretchning/töjning.
 • Avslappningsmetoder.4
 • Värmekudde kan ha effekt.
 • Kyla, till exempel en påse eller kalla sprayer, används också för att lindra smärta.

Läkemedelsbehandling

 • Paracetamol:
  • Kan användas dagtid för att lindra besvär
  • Dosering till exempel 500–1 000 mg x 1–4 
 • NSAID:
  • Kan användas vid kraftigare smärtor
  • Till exempel naproxen 250–500 mg x 1–2 (maximalt 1 000 mg per dag)
 • Amitriptylin:
  • Till exempel 10–30 mg till natten för att lindra smärta och möjligen minska sömnbesvär
 • Botulinumtoxin A:
  • Resultaten av effekten är varierande5
  • Det saknas evidens för att rutinmässigt rekommendera behandlingen

Annan behandling

 • Injektioner i triggerpunkter:
  • Injektion med 1 % lidokain kan lindra smärtor under en kortare tid och kan upprepas
 • "Dry needling":
  • Innefattar behandling med akupunkturliknande nålar som sticks in i de mest ömma områdena (triggerpunkter)
  • Används av många paramedicinska yrken
  • En SBU-rapport (2018) konkluderade att det saknas evidens för att metoden minskar smärta och att det behövs fler studier6
 • Fysioterapi:
  • Många olika tekniker används
  • Triggerpunktsmassage
  • Muskeltöjningar, eventuellt efter nedkylning
  • Konditionsträning
  • Styrketräning
  • Manuell terapi
 • Akupunktur:
  • Kan ha bättre effekt än placebo men har inte visat sig ha bättre effekt än andra behandlingsmetoder7

Förebyggande åtgärder

 • Undvika faktorer som kan ge smärtor (till exempel belastning).
 • Vara fysiskt aktiv.
 • Undvika repetitiva rörelser.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Utvecklingen av strama och så småningom ömma och smärtsamma muskler sker vanligtvis gradvis.
 • Debuten kan också vara i samband med en med en akut/kortvarig belastning.
 • Tillståndet kallas för myofasciellt smärtsyndrom om det har varat i minst 3 månader.
 • Det är typiskt att smärtan ökar gradvis över en tidsperiod och att över tid tolereras allt mindre belastning eller tryck för att utlösa smärtan.

Komplikationer

 • Minskad livskvalitet på grund av kronisk smärta. 
 • Sömnstörning.
 • Depression.
 • Ångest.
 • Nedsatt arbetsförmåga.
 • Fibromyalgi?
  • Vissa anger att de regionala besvären kan utvecklas till en mer generell muskelspänning och utveckling av fibromyalgi8

Prognos

 • Prognosen är sannolikt god om man kan bryta smärtcirkeln i en tidig fas.
 • Vissa får långvariga smärtor med minskad livskvalitet.
 • Vissa får nedsatt arbetsförmåga. 

Uppföljning

Plan

 • Patienten bör följas upp av allmänläkaren och eventuella andra behandlare.
 • Målet är att undvika att det uppstår ett långvarigt smärttillstånd med sämre prognos.
 • Ibland krävs anpassning på arbetet eller byte av arbete:
  • Kortvarig (deltids-)sjukskrivning kan vara aktuellt för att arbetet ska kunna anpassas
  • Ett tidigt samarbete mellan patient, sjukvård och arbetsgivare behövs ofta tidigt i förloppet

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Allmän information om tillståndet. 

Patientorganisation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons