Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Smärta

Rectus femoris-tendinopati


Uppdaterad den: 2013-02-26
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Kallas ibland felaktigt för idrottsbråck.
 • Smärta vid det proximala fästet till den raka lårmuskeln.1

Förekomst

 • En vanlig idrottsskada, särskilt inom fotboll, ishockey, sprintidrotter och vid styrketräning.
 • Ljumskskador utgör 2–5 % av alla idrottsskador och 5–7 % av alla skador bland fotbollsspelare.2
 • Bland ljumskskadorna förekommer denna skada i cirka 12 % av fallen.3

Klinisk anatomi

Tendinopati i rectus femoris
 • Muskulus rectus femoris är en av musklerna i muskulus quadriceps femoris.
 • Ursprung:
  • Spina iliaca anterior inferior och ileum superior till acetabulum
  • Muskeln har två huvuden: det främre huvudet som har sitt ursprung i spina iliaca anterior inferior och det bakre huvudet som har sitt ursprung i gropen över acetabularringen
 • Fäste:
  • Basen av patella och patellaligamentet
 • Innervation:
  • Nervus femoralis – L2, L3 och L4
 • Funktion:
  • Muskeln är den enda av quadricepsmusklerna som har sitt ursprung på höftbenet och korsar två leder
  • Extenderar benet i knäleden (muskulus quadriceps femoris)
  • Stabiliserar höftleden och deltar i flexionen av höftleden tillsammans med muskulus iliopsoas
  • "Sparkmuskeln". Löper rakt nedåt längs låret

Etiologi och patogenes

 • Tillståndet kan uppstå vid till exempel intensiv skotträning inom fotboll eller hos sprintrar som genomför startträning i långa pass.1
 • För tidig återgång till idrottsaktiviteter efter en partiell proximal ruptur är en annan orsak till tendinopati.

Predisponerande faktorer

 • Idrott

ICD-10

 • M62 Andra muskelsjukdomar
  • M62.6 Muskelöveransträngning
 • M70 Sjukdomar i mjukvävnader som har samband med användning, överansträngning och tryck
  • M70.8 Andra specificerade sjukdomstillstånd i mjukvävnader som har samband med användning, överansträngning och tryck
 • M76 Entesopatier i undre extremiteter, utom fot
  • M76.8 Andra specifika entesopatier i undre extremiteter, utom fot

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Är i de flesta fall en klinisk diagnos baserad på typisk anamnes och kliniska fynd.

Differentialdiagnoser

 • Idrottsbråck, Gilmores groin.
 • Iliopsoas-tendinopati.
 • Rectus abdominus-tendinopati.
 • Trochanter-tendinopati.
 • Ljumskbråck.
 • Myositis ossificans:4
  • Skada på quadricepsmuskeln som leder till benbildning i muskeln
  • Röntgen visar benbildning efter 2–4 veckor
  • Tillståndet behandlas vanligtvis med vila men kan kräva excision
 • Synovialt sarkom:5
  • En mjukvävnadstumör som kan palperas som en lätt svullnad, med eller utan föregående trauma
  • Vanlig röntgen visar oftast inget men MR-röntgen visar en lesion i muskelsenövergången till rectus femoris-muskeln
  • Biopsi och excision är nödvändigt för diagnos och behandling

Anamnes

 • Upprepad belastning på ljumsken med tilltagande smärtor vid böjning av höftleden.
 • Smärtor i mitten av ljumsken vid belastning och särskilt vid försök till snabba spurter.
 • Vid avulsionsfraktur debuterar tillståndet med akuta smärtor framtill/lateralt i ljumsken och med begränsad förmåga till att böja på höften.

Kliniska fynd

 • Ljumskbråck måste uteslutas.
 • Isometrisk flexion av höften eller extension av knäet:
  • Utlöser smärtor upp mot spina iliaca anterior inferior
 • Palpation:
  • Vid palpation finner man betydande ömhet över den proximala delen av muskeln, mot senfästet, cirka 8 cm distalt om spina iliaca anterior superior

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Inga aktuella.

Andra undersökningar

 • Röntgen:
  • Intramuskulära blödningar proximalt i muskeln kan resultera i kalkutfällning som syns på en sidobild vid röntgen
  • Kan påvisa eventuell avulsionsfraktur
 • CT eller MR kan bekräfta diagnosen vid kalkutfällningar.

När remittera?

 • Vid oklar diagnos eller dålig läkning.

Behandling

Behandlingsmål

 • Symtomlindring, läkning och förebyggande av recidiv.

Allmänt om behandlingen

 • Vila, eventuellt NSAID-preparat, kortisoninjektion, ultraljud, träningsterapi.
 • Behandlingen består primärt av styrke- och rörlighetsträning med gradvis ökande belastning.

Egenbehandling

 • Avlastning från aktiviteter som provocerar fram smärta.
 • Även avulsionsfraktur behandlas med vila. Patienten kan återuppta träningen när smärtorna tillåter det.6

Läkemedelsbehandling

 • Kortisoninjektion?
  • I behandlingsresistenta fall där patienten inte kommer igång med träning på grund av smärtor kan eventuellt injektion med kortison och lokal anestesi ges7
  • Behandling med kortison är dock mycket omdebatterat

Kirurgi

 • Operativ behandling där granulationsvävnad avlägsnas från senan är mycket sällan indicerat.
 • Tenotomi på rectus femoris-senan får inte utföras.

Annan behandling

 • Fysioterapi
 • Ultraljud?

Förebyggande åtgärder

 • Lämplig uppvärmning och stretchning före idrottsaktiviteter.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Prognos

 • God vid adekvat konservativ behandling.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons