Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Allmänmedicin

Hur kommer läkarrollen att se ut i framtidens sjukvård?

Hälso- och sjukvården är en föränderlig verksamhet vilket ställer krav på läkare. Hur kommer läkarrollen att se ut 2050? Och vilka avgörande framtidsfrågor finns det enligt läkare.


D0C061E2 91E3 41C2 A087 67D824C7D69B
Publicerad den: 2014-09-10

Annons

Det internationella konsult- och analysföretaget Kairos Future har gjort en undersökning bland läkare där de bland annat fått berätta om hur läkarrollen har förändrats och hur de tänker sig att den kommer att se ut i framtiden.

– Mer välinformerade och kravställande patienter var enligt läkarna avgörande framtidsfrågor. Idag möts vårdpersonal av mer pålästa och välinformerade patienter som också ställer högre krav på information, tillgänglighet och behandling, berättar Mats Olsson från Kairos Future.

Annons
Annons

På frågan om läkarna upplever att de idag har den utbildning och den kompetens de behöver för att hantera kommunikationen och interaktionen med patienterna på ett tillfredsställande sätt, svarar en av tre ja, definitivt. En av 20 svarar nej, huvudsakligen inte.

Men hur upplever läkare patienterna?

– Patientbesöket tar längre tid, alltså en ökad risk för långa konsultationer och att det är tidskrävande att komma tillrätta med de feltolkningar patienten kan göra. Det har också skett en ökad förekomst av sjukvårdskonsumtion då patienten till exempel kräver fler undersökningar och provtagningar, berättar Mats Olsson.

Annons
Annons

Under 2010 gjordes en undersökning där svenska medborgare fick besvara frågor kring vad de själva tror skulle behövas för att göra vården bättre. I de tre förslag som toppade en bättre vård fanns; bättre tillgänglighet av vården, bättre IT-användning och bättre dialog mellan läkare och patient.

– Medborgarens krav på vården är ökad tillgänglighet och nya arbetsmetoder med hjälp av exempelvis e-tjänster.

Enligt rapporten ”Så möter vi rekryteringsutmaningarna i vården och omsorgen” från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kommer Sverige fram till 2023 behöva 225 000 nya medarbetare om inga förändringar görs i arbetssätt och bemanning. Bemanningen inom vården kommer med andra ord att även fortsättningsvis innebära en påtaglig utmaning.

Vilka avgörande framtidsfrågor finns det enligt läkarna?

– Det som framgår allra tydligast är att den mer välinformerade och krävande patienten också kräver en annan typ av interaktion och kommunikation. Något läkarna inte riktigt känner sig redo för som det ser ut idag. Patienten snor mer tid och energi samtidigt som en oproportionerligt stor del av läkarens arbetstid går till administrativa arbetsuppgifter och it-strul.

– Idag är det inte lika vanligt med läkarsekreterare vilket har lett till att läkare får ta hand om saker runt patienten och fungera mer som koordinatorer gentemot allt från socialen till försäkringskassan och det i sin tur leder till att det inte finns mycket tid över till själva patientmötet, avslutar Mats Olsson.

I en annan studie har Mats Olsson undersökt hur mycket en läkare i genomsnitt jobbar och resultaten visar att de i genomsnitt arbetar sex dagar i veckan och den främsta tidstjuven är administrativa uppgifter.

Hur ser du på din framtida roll som läkare? Slukas merparten av din arbetstid av administrativa uppgifter? Kommentera direkt under artikeln.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.