Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Allmänmedicin

Rökning–enkel intervention


Uppdaterad den: 2018-07-23
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Faktagranskad av: Hans Gilljam, seniorprofessor och läkare, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet

Vid konsultation:

 • Fråga alltid om patienten röker:
  • Hur mycket?
 • Fråga om patienten har funderat på att sluta?
 • Fråga om förhållanden som talar för och förhållanden som talar emot att sluta.
 • Gör patienten uppmärksam på eventuella samband mellan aktuella symtom eller fynd och tobaksförbrukningen.
 • Erbjud hjälp.
 • Visa att du bryr dig – men ingen moralpredikan i den här fasen.
 • I: Om patienten inte önskar hjälp:
  • Avsluta interventionen
 • II: Om patienten önskar hjälp:
 • III: Vid behov av mer omfattande hjälp och uppföljning:
  • Gå till Rökavvänjning, motivation

Se även Socialstyrelsens dokument Stöd för samtal om tobak

Källor

Annons
Annons
Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons