Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Allmänmedicin

11 viktiga nyheter i kloka listan 2023

Inför nya året har kloka listan uppdaterats med nyheter inom flera viktiga terapiområden. Bland annat gäller det behandling vid tromboflebit, profylax vid insättande av uratsänkande behandling och nytt alternativ vid smärta hos äldre. 


Lovisa
Publicerad den: 2022-12-20

Annons

Ett av läkemedelskommiténs viktigaste uppdrag är att förankra evidensbaserade rekommendationer och nationella riktlinjer genom den så kallade kloka listan. Inför nya året finns flera uppdateringar och nyheter värda att känna till. 

Behandling vid tromboflebit

 Tromboflebit är en relativt vanlig orsak till besök på vårdcentralen och rekommendationer för behandling av tillståndet är därför en välkommen nyhet. Vid lindrigare besvär rekommenderas lokalbehandling med krämen glukosaminoglykanpolysulfat (Hirudoid) och vid svårare fall systemisk behandling med subkutan injektion, i första hand fondaparinux (Arixtra) och i andra hand lågmolekylära hepariner.

Gikt och profylax

Vid insättande av uratsänkande behandling med allopurinol mot gikt finns en ökad risk för nya giktattacker. I Kloka listan finns nu stöd för profylaktisk behandling mot dessa, i första hand naproxen eller kolkicin och i andra hand prednisolon. I och med nya rekommendationen om profylax hoppas man på att kunna underlätta vid insättandet av allopurinol, och på så vis undvika underbehandling.

Nytt melatoninalternativ 

Ytterligare uppdatering är att Mellozan utgår för att ersättas av ett nytt läkemedel innehållande melatonin, Aritonin 2 mg och 3 mg. Aritonin har både ett mer fördelaktigt pris och delningsbara tabletter. Kom ihåg att melatoninpreparaten är inte generiskt utbytbara på apotek, så välj rätt produkt vid förskrivning! 

Ketoprofen som alternativ till COX-hämmare hos äldre 

Med anledning av ökad risk för både renala, kardiovaskulära och gastrointestinala biverkningar ät det många äldre smärtpatienter som inte kan ta perorala COX-hämmare. I brist på alternativ för denna grupp tas därför den receptbelagda gelen med ketoprofen upp på Kloka listan vid smärta i led/muskulatur inom avsnittet Äldre och läkemedel. Risken för biverkningar är lägre än för perorala COX-hämmare.

Tolak förstahandsval vid aktinisk keratos.

En annan förändring på Kloka listan är upptag av fluorouracil (Tolak) i första hand vid aktinisk keratos. Imikvimod (Zyclara) blir då ett andrahandsval, framförallt på grund av ett högre pris.

Ingen postafen åt illamående gravida 

Vid graviditetsillamående utgår meklozin (Postafen) på grund av blygsam effekt. Det är viktigt att gravida med mer uttalade besvär snabbt får adekvat behandling utan fördröjning på grund av ineffektiv medicinering. 

Tillägg till maxbehandling med statin och ezetimib

Inom specialiserad vård har PCSK9-hämmarna alirokumab (Praluent) och evolokumab (Repatha) tagits upp för lipidsänkande behandling till vissa patienter med mycket hög kardiovaskulär risk, som tillägg till maximal tolererad behandling med statin och ezetimib.

Nytt läkemedel för behandling av portal hypertension

Vid behandling av hypertension ska i första hand Karvediol användas, något som är nytt på kloka listan. Propranolol rekommenderas numera i andra hand.

Svagare styrka av läkemedel mot eksem 

En svagare styrka av takrolimus salva 0,03 % rekommenderas nu också vid atopiskt eksem. Den kan även användas av barn.

ADHD medicin utgår 

 De kortverkande metylfenidattabletterna utgår under ADHD hos barn och vuxna.

Om alkohol i Klokt råd

Åtta expertgrupper i samarbete med RPO Levnadsvanor har tillsammans tagit fram ett klokt råd gällande alkohol. Eftersom alkohol riskerar ha negativ inverkan på behandlingseffekten inom många terapiområden samt i sig kan bidra till  både symtom och sjukdom vill expertgrupperna och Regions Stockholms läkemedelskommitté påminna om att alltid vara uppmärksam i patientmötet. Vid behov ska stöd och behandling vid riskbruk av alkohol erbjudas.

Webbversionen av Kloka Listan 2023 kommer att finnas tillgänglig via Janusinfo och på klokalistan.se den 17 januari 2023. Enförteckning över förändringar i de rekommenderade läkemedlen.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

    Källor

  • Janusinfo - https://janusinfo.se/nyheter/nyheter/2022/nyheteriklokalistan2023.5.1634561a184fec86a962d2c5.html

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.