Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Allmänmedicin

Förskrivningen av antibiotika ökar något

Förskrivningen av antibiotika ökade något under förra årets första kvartal, visar statistik från Folkhälsomyndigheten. 


Lovisa
Publicerad den: 2022-05-11 Uppdaterad den: 2022-05-04

Annons

Under pandemins första år har en tydlig dämpande effekt kunnat ses på försäljningen av antibiotika på recept. Sedan i mars i år har dock en mindre ökning registrerats, även om nivåerna är fortsatt lägre än före pandemin. Det visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten. 

Rekordlåga siffror sedan flera år 

Orsaken till de rekordlåga siffrorna är de smittskyddsåtgärder som sattes in i samband med pandemin, vilket också bromsade spridningen av andra infektioner. Under 2021 fortsatte sedan utvecklingen till en början åt samma håll. Trots att antalet luftvägsinfektioner åter ökade efter att restriktionerna släppt, fortsatte kurvan gällande antibiotikaförskrivningen peka nedåt, jämfört med föregående år. Under 2021 expedierade apoteken 230 antibiotikarecept per 1000 invånare, vilket är ordentligt under Stramas nationella mål på 250 recept per 1 000 invånare.

Under det första kvartalet i år har däremot förskrivningen av antibiotika legat något över nivån jämfört med samma månad i fjol.  Och i mars vände kurvan tydligt uppåt.

Annons
Annons

Den uppåtgående trenden gäller framför allt penicillin V. Särskilt tydliga svängningar syns för barn i åldrarna 0-6 år. Men även om förskrivningen av antibiotika ökat jämfört med förra året, så är den fortfarande betydligt lägre än under samma period 2020 och 2019. 

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.