Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Allmänmedicin

Säsongsinfluensan och vaccination – för dig som arbetar inom sjukvården

Den 9 november startade vaccinationerna mot den årliga säsongsinfluensan. På grund av den rådande pandemin är vaccination extra viktig. Men vilka ska prioriteras vaccination i år? Vad är högdosvaccin? Hur kan influensavaccin kombineras med andra vaccin? Här får du reda på allt du behöver veta inför patientmötet.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2021-11-10

Annons

Det är för tidigt att med säkerhet säga hur influensaepidemin 2021-2022 kommer att utvecklas, men det finns risk för att den blir intensiv, enligt Folkhälsomyndigheten. I flera länder i Europa har smittspridningen börjat och domineras av influensa A(H3N2), vilken slår hårt mot äldre. Dessutom har spridningen av influensa varit låg eller mycket låg i Sverige de senaste två vintrarna, vilket innebär att fler nu är mottagliga för att smittas och insjukna under denna säsong. Myndigheten understryker därför att vaccination är extra viktig i år och syftar på riskgrupperna.

I vår medicinska översikt om influensa kan du bland annat läsa om symtom, sjukdomsförlopp och behandling >>

Vaccination rekommenderas för dessa personer:

Annons
Annons
 • Personer som är 65 år eller äldre.
 • Gravida (efter vecka 16):
  • Ingår man i en annan riskgrupp rekommenderas vaccination även före graviditetsvecka 16.
 • Vuxna och barn över sex månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  • Kronisk hjärtsjukdom.
  • Kronisk lungsjukdom (KOL eller svår astma).
  • Andra tillstånd som kan leda till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  • Diabetes.
  • Kronisk njursvikt.
  • Kronisk leversvikt.
  • Tillstånd eller sjukdomar som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar.

Personer som inte tillhör riskgrupp men som rekommenderas vaccination är:

 • Boende på vård- och omsorgsboenden eller på sjukhem.
 • Vårdpersonal som arbetar med människor som tillhör riskgrupper.
 • Personer som har nära kontakt med personer som tillhör riskgrupper (exempelvis familjemedlemmar till personer i riskgrupp).

Vaccination mot influensa startade 9 november 2021 för personer i riskgrupp. Från 22 november 2021 kommer vård- och omsorgspersonal erbjudas vaccination.

De som inte tillhör en riskgrupp, men som vill vaccinera sig mot influensa erbjuds vaccination från 6 december 2021.

Beroende på utvecklingen kan planeringen dock behöva justeras, meddelar Folkhälsomyndigheten.

Annons
Annons

Under säsongen 2021-2022 erbjuder alla Sveriges regioner gratis influensavaccin till personer i riskgrupper.

Influensavaccin med bättre skyddseffekt

Eftersom äldre och personer med vissa sjukdomar kan ha försvagat immunförsvar finns risk för att de svarar sämre på influensavaccinet. I dessa fall kan ett så kallat högdosvaccin ge bättre skyddseffekt än de vanliga vaccinen.

Högdosvaccin mot influensa blev godkänt för användning i Sverige år 2020 och finns tillgängligt för personer som är 65 år eller äldre.

Inför influensasäsongen 2021–2022 har samtliga regioner upphandlat ett inaktiverat influensavaccin med högre dos virusprotein. Högdosvaccin rekommenderas till personer på särskilda boenden för äldre, enligt Folkhälsomyndigheten.

Så kan olika vacciner kombineras

Influensavaccin kan många gånger ges vid samma tillfälle som andra vaccin. Men det finns flera undantag.

 • Influensavaccin och vaccination mot covid-19 standarddos kan ges vid samma tillfälle (olika lokaler av kroppen).
 • Högdos influensavaccin och vaccination mot covid-19 ska separeras minst sju dagar.
 • Högdosvaccin mot säsongsinfluensa kan kombineras med pneumokockvaccin (Pneumovax23 / Prevenar 13).
 • Vaccination mot covid-19 och pneumokockvaccin ska separeras minst sju dagar.
 • Gravida kan erbjudas standarddos av influensavaccin och covid-19-vaccin vid samma tillfälle (olika lokaler av kroppen).
 • För barn rekommenderas generellt att separera covid-19 vaccinationer från andra vacciner, men i enskilda fall kan det vara aktuellt med vaccination samtidigt med influensavaccin, vilket då får avgöras av behandlande läkare.


Vaccin mot säsongsinfluensan ska inte ges till:

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

 • Personer med äggallergi.
 • Barn under sex månader.
 • Personer som tidigare har haft kraftiga reaktioner på vaccinet.
 • Personer som har sjukdom med feber över 38 grader. Avvakta tills dess att febern gått ner.

Förebygger komplikationer av influensa effektivt

Ibland kan influensainfektionen orsaka en bakteriell inflammation. Lunginflammation, bihåleinflammation och luftrörsinflammation är vanliga komplikationer hos vuxna. Barn kan drabbas av öroninflammation och pseudokrupp.

För vissa personer kan komplikationer vid influensa leda till mycket allvarlig sjukdom och även död. Oftast handlar det om personer som tillhör riskgrupper.

Hos äldre är bakteriell lunginflammation (ofta orsakad av pneumokocker) en ganska vanlig följd av influensainfektion. Det är också en av de vanligaste komplikationerna av influensa som leder till att patienten avlider. Hjärtinfarkt och hjärtsvikt är andra komplikationer som kan leda till dödsfall.

QUIZ: I NetdoktorPro:s quiz om pneumokockvaccination får du veta mer om de två vaccinen som idag finns på marknaden – och i vilka situationer de lämpar sig bäst. Gör quizet här >>

Personer som tillhör en riskgrupp, eller som är allvarligt sjuka med försämrad andning eller cirkulation, rekommenderas antiviral behandling om de drabbats av en influensainfektion. Årliga vaccinationer mot säsongsinfluensa är dock den viktigaste åtgärden för att minska risken för svåra komplikationer hos medicinska riskgrupper.

  Källor

 • Janusinfo - https://www.janusinfo.se/nyheter/nyheter/2021/aretsinfluensavaccinationstartarden9november.5.8b8c2b617bd5b7457886f98.html
 • Folkhälsomyndigheten - https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/influensa-/
 • Folkhälsomyndigheten - https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-influensavaccination-till-riskgrupper/
 • Folkhälsomyndigheten - https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/influensa/

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.