Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
NetdoktorPro bevakar | Allmänmedicin

Vår rapportering från Almedalsveckan 2018

NetdoktorPro är självklart på plats under Almedalsveckan. Följ vår direktrapportering från Visby här nedan och ta del av spännande seminarier och debatter som berör hälso- och sjukvården.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2018-06-26

Förebygga ohälsa hos äldre - insatser saknas

Det svenska barnvaccinationsprogrammet har uppvisat goda resultat. Precis som de allra yngsta har äldre personer över 65 år sämre immunförsvar och löper högre risk för att drabbas av komplikationer vid sjukdom. När ska ett nationellt vaccinationsprogram, som omfattar influensa och pneumokocker, för äldre införas?

Läs hela artikeln här. >>

Blodcancersjuka dör i väntan på behandling

Tack vare framgångsrika behandlingar med nya läkemedel överlever allt fler blod- och blodcancersjuka i Europa. Samtidigt har införandet av dessa behandlingar varit trögt i Sverige. Detta diskuteras under en debatt i Almedalen.

Läs hela artikeln här. >>

Dramat kring smärtpatienten

Trots nationella riktlinjer och en nationell smärtplan finns ingen tydlig process för omhändertagande av patienter med långvarig smärta. Resultatet blir onödigt lidande och en diagnos som styr de drabbades liv.

Läs hela artikeln här. >>

Akut strokevård – så kan fler liv räddas

Det råder kraftig underbehandling och ojämlik tillgång till mekanisk trombektomi. Under ett seminarium i Almedalen ligger fokus på hur regional samverkan och gemensamt styrda resurser kan rädda liv.

Läs hela artikeln här. >>

Samhällsförlusten för sjukskrivningar

57 miljarder kronor. Så hög är Sveriges årliga kostnad för uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar. Hur stor är sjuknotan i din kommun och hur kan samhället minska sjukskrivningarna med hjälp av förebyggande arbete?

Läs hela artikeln här. >>

Jakten på en jämlik diabetesvård

Det handlar om att bemöta alla patienter, oavsett etnicitet, socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och geografisk hemhörighet, lika. Trots att diabetes är vår tids största folksjukdom kännetecknas svensk diabetesvård av extrem ojämlikhet.

Läs hela artikeln här. >>

Fel fokus kan förklara okunskapen inom obesitasvården

Antalet fetmafall ökar både globalt och i Sverige. Samtidigt minskar antalet som erbjuds den mest effektiva behandlingsmetoden. Är det fördomar eller okunskap som styr vårdens beslut?

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Läs hela artikeln här. >>

Jakten på en diagnos

Det tar i snitt 3,5 år för en patient att få diagnosen psoriasisartrit, visar en omfattande patientundersökning från Netdoktor. Reumatikerförbundet och Psoriasisförbundet har flera förslag på hur vården kan bli bättre på att hitta och behandla komplexa patienter. Är politiken och professionen redo att lyssna? Och vad har de för analys av varför förslagen inte genomförs?

Läs hela artikeln här. >>

Vem kan hjälpa den komplexa patienten?

Som kroniskt sjuk i en komplex sjukdom är det vardag att kämpa för att få rätt vård. Patienter som drabbas av sjukdomar där flera olika vårdnivåer och specialiteter är inblandade upplever ofta stor frustration. Men borde det inte gå att organisera vården på ett annat sätt?

Läs hela artikeln här. >>

Hypotyreos – den dolda folksjukdomen

Underfunktion i sköldkörteln drabbar var tionde kvinna i Sverige och på grund av denna växande folksjukdom är 45 000 patienter sjukskrivna under längre perioder. Men med rätt vård skulle dessa kvinnor få tillbaka sin hälsa och kunna arbeta. Vad kan vården göra för att minska lidandet och de växande sjuktalen bland sköldkörtelsjuka?

Läs hela artikeln här. >>


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.