Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Allmänmedicin

Språket mellan läkare och patient ofta för otydligt enligt forskare

Forskare vid universitetet i Cambridge lyfter nu frågan kring hur läkare egentligen kommunicera med sina patienter. Många kliniker anses tala på ett både mossigt och nedvärderande sätt och uppmanas nu att fräscha upp språket.

 


Lovisa
Publicerad den: 2022-05-24

Annons

Språket är avgörande vad gäller kommunikation mellan läkare och patient. Därför är det viktigt att kliniker uttrycker sig korrekt och använder begriplig terminologi för att på så vis undvika att patienterna känner sig dömda. Det här är något som lyfts fram i en analys gjord av forskare hemmahörande vid universitetet i Cambridge.

Läkare uppmanas fräscha upp språket

Forskarna menar att läkare måste se över språket och använda en terminologi som inte nedvärderar eller dumförklarar patienten. Enligt analysen är många klinkers språk ofta alltför mossigt.

I analysen har forskarna flera exempel på formuleringar som bör undvikas. Som "dåligt kontrollerad" som används om bland annat diabetes och epilepsi. Den här beskrivningen kan få patienten att känna sig betygsatt och bedömd, anser forskarna.

Annons
Annons

Även begreppet ”bristande följsamhet” i samband med läkemedelsbehandlingar ses som problematiskt då detta antyder att patienten inte gör sitt bästa. Att skriva i journalen ”patienten skickas hem” är inte heller det något som rekommenderas eftersom detta kan få patienten i fråga att verka barnslig eller passiv.

Språk som skapar förtroende 

Enligt forskarna är syftet med analysen att få till en bra interaktion med patienten, och inte att slå läkare på fingrarna. Samtidigt är de tydliga med uppmanandet om att tänka till kring all av termer för att främjar ett förtroende och signalerar ett delat beslutsfattande.

 

Annons
Annons


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.