Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Allmänmedicin

Livräddande motgiftet naloxon kan bli receptfritt

I hopp om att minska narkotikadödligheten i Sverige utreder nu Socialstyrelsen tillsammans med läkemedelsverket möjligheterna att ge naloxon en OTC-klassificering.


Lovisa
Publicerad den: 2022-04-26

Annons

Läkemedlet naloxon är en snabbverkande opioidantagonist som finns i form av nässpray. För att öka tillgängligheten av överdosmotgiftet har regeringen sedan några år tillbaka vidtagit flera åtgärder så som att ge sjuksköterskor förskrivningsrätt och möjlighet att dela ut läkemedlet direkt på en mottagning. 2019 uppdaterade dessutom socialstyrelsen de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende till rådet att samtliga regioner bör erbjuda ett naloxonprogram.

Hopp om minskad dödlighet 

Syftet har varit att på så vis minska antalet dödliga överdoser. 2018 blev det möjligt att dela ut läkemedlet direkt på en mottagning, räddningspersonal fick tillstånd att ge det i väntan på ambulans och sjuksköterskor fick förskrivningsrätt.
Men trots insatserna är det fortfarande många som inte får tillgång snabb hjälp.

I juni 2021 fick därför socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ytterligare öka tillgängligheten av läkemedlet. Enligt myndigheten utreder de nu tillsammans med Läkemedelsverket om en så kallad ”over the counter”-klassificering, OTC, skulle vara möjlig. En sådan klassificering skulle innebära att läkemedlet kan säljas receptfritt.

Annons
Annons

Fler ska enkelt få tillgång 

Enligt myndigheten har majoriteten av de berörda aktörer inom området som varit delaktiga i samtal, nämnt att ett stort hinder för tillgängligheten till naloxon är just det att det är receptbelagt. Några av de grupper som nämns som viktiga att tillgängliggöra naloxon för är till exempel anhöriga, anställda inom socialtjänst samt ideellt engagerade.

Socialstyrelsen har bedömt frågan om klassificeringen som högt prioriterad, och har därför bett Läkemedelsverket om hjälp. Samarbetet kommer att ske inom ramen för det aktuella regeringsuppdraget.

Utredningen om OTC-klassificeringen beräknas av Läkemedelsverket vara klar till sommaren 2022. Socialstyrelsens nästa delredovisning ska vara klar den 31 mars 2023 och en slutrapport av uppdraget ska lämnas senast den 31 mars 2024.

Annons
Annons

    Källor

  • Läkemedelsvärlden - Källa: https://www.lakemedelsvarlden.se/

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.