Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Allmänmedicin

Ny fortbildning om bältros – så kan komplikationer förhindras

Närmare var fjärde person i Sverige drabbas av bältros, en infektion som kan ge komplikationer som långvarig nervsmärta och även utlösa hjärninflammation. I NetdoktorPro:s nya fortbildning om bältros får läkare aktuell kunskap om sjukdomen.


Publicerad den: 2021-05-05

Ny fortbildning om bältros – så kan komplikationer förhindras
Annons

– Man blir uppdaterad om bältros, dess komplikationer och behandlingsalternativ. Jag rekommenderar läkare och sjuksköterskor som träffar på bältros under sitt arbete, och framför allt då inom primärvården, att genomföra utbildningen, säger Anna Grahn, docent och avdelningsöverläkare vid Infektionskliniken på Östra sjukhuset i Göteborg, som har varit med och tagit fram innehållet i NetdoktorPro:s nya fortbildning om bältros.

Bältros (herpes zoster) är en lömsk hudinfektion som uppstår genom reaktivering av varicella-zostervirus, som legat latent i dorsala nervganglier sedan en tidigare vattkoppsinfektion.

Inledningsvis får patienten akut neuralgi i huden utmed ett dermatom följt av blåsbildning. Neuralgin kvarstår ofta dagar till veckor efter att utslagen läkt ut, och i vissa fall blir den ihållande (postherpetisk neuralgi). Bältros kan även ta sig uttryck på andra sätt och ge en rad olika komplikationer, vilka tas upp i NetdoktorPro:s fortbildning om bältros.

Annons
Annons

Botande behandling saknas

Idag finns behandling som kan lindra symtomen, men botande behandling av bältros och dess komplikationer saknas. Därför rekommenderas vaccin till de som löper störst risk för att insjukna.

– Det finns antiviral behandling som förkortar tiden för symtom. Problemet är att man ofta kommer in för sent med behandlingen. Däremot finns det vaccin som ger gott skydd, säger Anna Grahn.

Läkare kan ha svårt att ställa korrekt diagnos

När patientsajten Netdoktor genomförde en enkätundersökning till allmänheten om bältros vittnade många om läkare som haft svårt att ställa korrekt diagnos. Svaren visade också att många drabbas av svåra nervsmärtor, som hänger kvar i flera år.

– Undersökningen om bältros gav många insikter och kanske framförallt att det finns ett stort behov av att dela med sig av sina erfarenheter. Många som drabbats av bältros beskrev upplevelsen av svåra smärtor. Jag tycker att det ger en bild av en allvarligare sjukdom än den generella uppfattning som råder om bältros. Det är därför viktigt att lyfta och öka kunskapen om bältros inom professionen, säger Mats Halldin, medicine doktor och medicinsk chef på NetdoktorPro.

Annons
Annons

Om fortbildningen

Målet med NetdoktorPro:s fortbildning är därför att på ett enkelt och tilltalande sätt, öka kunskapen och uppmärksamheten om bältros hos läkarkåren – och därmed underlätta snabb diagnostisering och korrekt behandling. Läkare får även de senaste kunskapen om hur man kan förebygga bältros med vaccin. I fortbildningen presenteras fakta följt av frågor med svarsalternativ och kom-ihåg-rutor. På så sätt får deltagarna testa sin medicinska kunskap om bältros, på bara tio minuter.

Bältros är en fortbildning från NetdoktorPro i samarbete med docent Anna Grahn, överläkare vid Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Vidare leder hon en forskningsgrupp där de söker svar på hur herpes zoster påverkar hjärnan.
Utbildningen genomförs med ekonomiskt stöd av GSK.

Gå direkt till fortbildningen om bältros här. >>


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.