Nyhet | Allmänmedicin

"Att vårdgarantin inte efterlevs drabbar många patienter"

Allt fler patienter väntar på vård och skillnaderna mellan landstingen är fortsatt stora. I fjol fick nästan 68 000 patienter vänta över 90 dagar på ett nybesök inom den specialiserade vården, vilket är mer än en fördubbling sedan 2012, enligt Åsa Ljungvall, utredare på myndigheten för vårdanalys som har följt upp den nationella vårdgarantin.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-10-09
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

I en ny rapport kartlägger Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) väntetiderna inom vården och huruvida vårdgarantin efterföljs. Där framkommer det att tillgängligheten till vård har försämrats de senaste åren samt att skillnader mellan landsting, vårdområden och verksamheter är stora.

– Att vårdgarantin inte efterlevs drabbar många patienter. År 2016 fick nästan 68 000 patienter vänta mer än 90 dagar på ett nybesök inom den specialiserade vården och nära 35 000 på operation. Det är mer än dubbelt så många jämfört med 2012, säger utredaren Åsa Ljungvall.

Stärkt samarbete mellan landstingen

Det saknas en nationell lösning för att korta vårdköerna utan uppgiften vilar på landstingen. Därför krävs en utvecklad strategisk styrning, förbättrad dialog och skarpare uppföljning, enligt rapporten.

Annons
Annons

– Landstingen har ett huvudansvar och deras arbete för att tillförsäkra patienterna vård inom rimlig tid måste bli mer kraftfullt, systematiskt och långsiktigt. Landstingen kan exempelvis arbeta med att förändra arbetssätten genom bättre produktions- och kapacitetsplanering, förbättrad schemaläggning och omfördelning av arbetsuppgifter, säger Fredrik Lennartsson, generaldirektör för Vårdanalys.

    Källor

  • Vårdanalys - http://news.cision.com/se/myndigheten-for-vard--och-omsorgsanalys/r/allt-fler-patienter-vantar-pa-vard,c2358725

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons
Annons