Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Inkapslade myom kan bli aktuella för kirurgi

Hallå där Sophia Ehrström, specialist i obstetrik och gynekologi vid Ultragyn Sophiahemmet, som nyligen föreläste om hysterektomi på privatgynekologernas vintermöte i Stockholm.


Publicerad den: 2015-02-06

Annons

Vad är hysterektomi?

Sophia Ehrström

– Det innebär ett kirurgiskt borttagande av livmodern. Total hysterektomi är vanligast, då avlägsnas livmoderkroppen samt livmoderhalsen.
Operationen kan ske på olika sätt, antingen abdominellt, vaginalt, via laparoskopi eller med robotassisterad laparoskopi. Den sistnämnda metoden är nyast och etablerades i Sverige runt 2006. Robotens teknik är väldigt avancerad, men samtidigt dyr att använda. Vilken metod kirurgenen väljer beror bland annat på livmoderns storlek och ifall kvinnan har fött barn. Men kirurgens utbildning och vilken teknik som är traditionell på kliniken spelar också in.

Abdominell hysterektomi har dominerat i Sverige under lång tid. Personligen föredrar jag laparoskopi eller vaginalt eftersom dessa ingrepp är mer skonsamma och återhämtningen snabbare.

Kan kirurgin användas vid behandling av myom?

– Ja, det stämmer. Men det gäller myom som ger tydliga symtom, exempelvis i form av tryckbesvär eller kraftiga blödningar. Om myomet sitter inkapslad i livmoderväggen kan det också bli aktuellt med hysterektomi. Men kirurgi är bara ett av behandlingsalternativen för myom.
Hysterektomi används även vid exempelvis endometrios, prolaps eller för vissa cancerformer i livmodern.

Läs även: Medicinsk översikt om Myom »

Är det vanligt med komplikationer efter ingreppet?

– Vår siffra för 2014 ligger på cirka 1.5 procent, en komplikation kan exempelvis vara problem med urinblåsan. Jag tycker att metoden är bra, men ingreppet blir först aktuellt när inte symtomen går att lindra på andra sätt.
Hysterektomi är faktiskt den näst vanligaste gynekologiska operationen som utförs i Sverige. Ungefär var tionde svensk kvinna genomgår ingreppet.

Foto: David Bicho

Annons
Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.