Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Nokturi – ett underdiagnostiserat område

Hallå där Aino Finau Jonasson, överläkare i gynekologi och obstetrik och som varit med och tagit fram webbutbildningen vadvetduomNOKTURI.se.


D0C061E2 91E3 41C2 A087 67D824C7D69B
Publicerad den: 2014-01-29

Annons

Du har tillsammans med Mats Halldin, medicinsk chef på Netdoktor, tagit fram en helt ny webbutbildning om nokturi. Varför är en webbutbildning om nokturi viktig och är läkarkåren i behov av en sådan?

– Jag är alldeles övertygad om att utbildningen behövs ur flera aspekter. Om man inte känner till begreppet nokturi ger utbildningen dig lättåtkomlig och aktuell information på ett enkelt och snabbt sätt. Utbildningen kan bidra till att man lyckas identifiera patienterna tidigare och ju mer en läkare kan om området desto lättare blir det för honom eller henne i bemötandet med patienten. Ju mer jag som läkare kan desto tryggare känner jag mig i min roll gentemot patienten.

– Utbildningen är också viktig för att området är underdiagnostiserat och det går hand i hand med att begreppet nokturi inte är känt för alla. På så vis finns ett kunskapsbehov att fylla hos läkarkåren, fortsätter hon.

Annons
Annons

Tre centrala faktorer gör att området är underdiagnostiserat och de är: att begreppet inte är känt, att patienten dels upplever problemet som skamligt eller att det är normalt ju äldre man blir. Och att patienten inte vet att det finns behandling för det.

Vad är viktigt för kollegor att tänka på i bemötande med en patient som har nokturi?

– Man ska ta patienternas problem på allvar. Att man som läkare skriver upp vad patienten säger samt be de berätta hur ofta de kastar vatten under ett dygn och särskilt då under natten. Sedan tycker jag att man berättar att det finns behandling att få, alltså tala om för patienten att de kan komma tillrätta med problemet och att det inte har med ålder att göra. Och får patienten behandling är det viktigt att man följer upp behandlingen.

Vad hoppas du att webbutbildningen ska bidra till?

Annons
Annons

– Ökad kunskap! Det gör att man hittar patienterna tidigare och man kan då ge patienterna mer ingående information om problemet. Sedan finns det flera fördelar med en webbutbildning. Utbildningen går att genomföra när som helst. Det ges möjlighet till betänketid innan frågorna ska besvaras och det är ett nytt sätt att ta in kunskap. Det ger förhoppningsvis också mottagaren en knuff i att förkovra sig mer och motivation till vidare information.

Snabbt kan du tillgodogöra dig aktuell information om nokturi. Utbildningen tar cirka 10 minuter att genomföra. Öka din kunskap om nokturi genom webbutbildningen här >>


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.