Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Progesteron spelar en nyckelroll vid utveckling av myom

Det finns ett tydligt samband mellan myom och steroidhormonsyntes. Tidigare har östrogen setts som primär stimuli för tumörtillväxt, men nya upptäckter pekar på att progesteron har en mer framträdande roll än man tidigare trott.


Publicerad den: 2015-01-19

Annons

Myom är den vanligaste benigna tumören som uppstår i bäckenet hos kvinnor. Den bildas troligtvis utifrån klonal expansion av en enskild glattmuskelcell i livmodern. Myom kännetecknas av långsam cellulär proliferation samt en överproduktion av extrMyom orsakar vanligtvis inga symtom. Men vissa kvinnor får kraftiga blödningar från livmodern och smärtor som påminner om mensvärk, säger Kristina Gemzell Danielsson som är professor i obstetrik och gynekologiacellulär matrix.

Det är svårt att urskilja en särskild orsaksfaktor till myom. Snarare är det en komplex bild av faktorer som ligger bakom tumörutvecklingen. Dock har flera epidemiologiska studier pekat på ett samband mellan ålder och myom. Risken att drabbas ökar drastiskt med stigande ålder, cirka 60 procent av kvinnor som diagnostiseras med tumören är mellan 40 och
60 år. 

Annons
Annons

– Myom orsakar vanligtvis inga symtom överhuvudtaget, men vissa kvinnor får kraftiga blödningar från livmodern och smärtor som påminner om mensvärk. En del kan även få missfall eller bli infertila, säger Kristina Gemzell Danielsson som är professor i obstetrik och gynekologi vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska institutet, samt överläkare vid kvinnokliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Vilka symtomen blir beror bland annat på tumörens massa och placering i livmodern. Dock kan myomet även modulera endometriets genuttryck vilket troligtvis orsakar några av symtomen.

Kvinnor kan ha en eller flera myom i varierande storlek. Hur tumören bildas är inte helt klarlagt, men X-kromosomlänkade studier föreslår att den är monoklonal och uppstår från en enskild myocyt med neoplastiska förändringar. Både genetiska mutationer och epigenetiska förändringar tros ligga bakom konversionen till en myomcell.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.