Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Prolaktininhibitorer - symtomlindrande vid sjukdomar i livmodern?

Just nu pågår en pilotstudie som undersöker om hämning av prolaktin kan användas som behandlingsmetod mot sjukdomar i uterus. ”Vi vill veta om det lindrar kvinnans smärta och blödningsbenägenhet i samband med adenomyos”, säger specialistläkaren Johanna Andersson.


Publicerad den: 2015-10-05

Annons
Adenomyos är en inflammatoriskt autoimmun sjukdom som är närbesläktad med endometrios. Vid adenomyos växer endometricellerna in i livmodermuskeln, vilket orsakar smärtsamma menstruationer och rikliga blödningar. Via djurstudier har man sett att prolaktin främjar tillväxt av adenomyos i livmodern. Tidigare forskningsresultat pekar på att prolaktinreceptorer uppregleras i endometriumslemhinnan vid sjukdomen. Nu pågår en svensk pilotstudie som undersöker prolaktins roll vid behandling av adenomyos hos kvinnor med symtom. 

Läs även: Medicinsk översikt om Endometrios »


Specialistläkaren Johanna Andersson, gynekolog på Aleris Specialistvård Sabbatsberg i Stockholm, leder den nya studien vars mål är att hitta en effektiv medicinsk behandling mot adenomyos. Professor Kristina Gemzell Danielsson, vid Karolinska universitetssjukhuset, handleder projektet.

Undersöker prolaktinets inverkan på endometriumSpecialistläkaren Johanna Andersson, gynekolog, om adenomyos - en inflammatoriskt autoimmun sjukdom som är närbesläktad med endometrios

Prolaktin är ett peptidhormon med flera dokumenterade effekter på livmodervävnaden, exempelvis stimuleras en ökad cellproliferation. Samtidigt nedreglerar hormonet livmoderns mottaglighet för östrogen. Prolaktinreceptorn (PRLr) tillhör cytokinreceptorfamiljen och upptäcktes redan på 1970-talet.
Till en början trodde forskarna att prolaktin endast sekreteras från adenohypofysen, senare upptäckte man dock att hormonet även produceras i livmoderslemhinnan. Djurstudier har visat att risken för adenomyos ökar vid förhöjda nivåer av prolaktin intrauterint, påpekar Johanna Andersson.

För att undersöka hormonets inverkan på endometrium hämmas dess effekt med hjälp av bromokroptin, en erkänd dopaminantagonist. Bromokroptin har även förmågan att inhibera frisättningen av prolaktin. 

– Vi vill ta reda på om en bromokroptinbehandling lindrar kvinnans smärta och blödningsbenägenhet i samband med adenomyos. I dagsläget finns ingen medicinsk behandling av adenomyos utan alternativet är ett kirurgisk avlägsnande av livmodern, så kallad hysterektomi.

Kvinnornas smärta lindrades

Hittills har 15 kvinnor med adenomyos behandlats med bromokroptin, och rekryteringen av fler studiepatienter pågår. Att kvinnorna har adenomyos diagnostiseras med hjälp av ultraljud, magnetresonansundersökningar samt klinisk bedömning.

Under studiens gång får deltagarna fylla i ett frågeformulär samt uppskatta smärta och blödningsmängd.

– Kvinnorna får en särskild blödningskalender. Där antecknar de hur genomblödda deras tamponger eller bindor är, storleken på blodkoagler samt graden av smärta. Vi mäter även prolaktinnivån i serum vid studiens start samt efter sex månader, säger Johanna Andersson.

Annons
Annons


Förväntningen är att bromokroptin minskar koncentrationen av prolaktin i livmodern och därmed även smärtsamma menstruationer och rikliga blödningar. Tablettbehandlingen ges via slidan för att få hög koncentration av läkemedlet i livmodern, men låg påverkan på kroppen i övrigt.

– Hittills har vi kunnat se en förbättring hos kvinnorna som slutfört behandlingen. Blödningarna har normaliserats och smärtan har lindrats betydligt hos en övervägande del av patienterna. Detta är dock preliminära resultat eftersom studien fortfarande pågår.

Många kvinnor drabbade av adenomyos

Att använda bromokroptin mot adenomyos är ett koncept som aldrig har prövats tidigare. Tanken är att studien ska pågå tills totalt tjugo kvinnor med adenomyos har genomfört hela behandlingen.

– Adenomyos drabbar ett stort antal kvinnor. Jag kan inte säga den exakta prevalensen men jag skulle uppskatta att 30 procent av kvinnor mellan 40 och 49 år, som lider av rikliga menstruationer, har sjukdomen.

Johanna Andersson påpekar att få känner till sjukdomen, och troligtvis har många kvinnor symtom utan att uppsöka sjukvården. Därmed får de aldrig någon diagnos.

– Om behandlingen med bromokroptin visar sig vara effektiv skulle det kunna göra stor skillnad för många kvinnor.

Träffar du som läkare många kvinnor med adenomyos? Kommentera gärna direkt under artikeln.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.