Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Så ska nokturi behandlas

Med riktlinjer för behandling av nokturi blir det lättare för sjukvården att hjälpa patienter som besväras av toalettspring nattetid. Aino Fianu Jonasson, docent och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, tycker redan att riktlinjerna har gett effekt. Här berättar hon om hur nokturi bäst behandlas. 

Annons

– Tidigare upplevde jag det som att många läkare inte kände till besvären kring nokturi och inte heller tog upp frågan med sina patienter, säger Aino Fianu Jonasson, en av medlemmarna i den tvärvetenskapliga expertgruppen Nätverk Nokturi som har tagit fram riktlinjerna.

Men efter att ha gått ut med såväl riktlinjer som Netdoktors upplysningskampanj tycker hon sig se en attitydförändring hos läkarkåren.

– Vi har fått väldigt bra respons från läkarkollegor. Många har sagt att riktlinjerna plötsligt har gett dem någonting att utgå ifrån i utredningen av patienterna, säger Aino Fianu Jonasson.

Beror oftast på nattlig polyuri

Nokturi drabbar alla åldersgrupper, men problemen med nattkissning förvärras ofta med åldern, när både blåskapaciteten och njurarnas förmåga till filtrering sjunker. För de flesta beror nokturibesvären på nattlig polyuri, ökad urinproduktion nattetid. Många patienter vittnar om att nokturi ger trötthet och svårigheter att koncentrera sig på jobbet. Äldre patienter får i och med nokturi en förhöjd risk för fall och frakturer när de tar sig till och från toaletten i mörkret.

Riktlinjerna inleds med ett slags karta med frågeställningen om huruvida patienten upplever nokturi som ett problem. Svarar du nej avslutas guidningen eftersom ingen åtgärd krävs. Om du däremot svarar ja slussas du steg för steg vidare för att hitta rätt åtgärd för rätt problem.

– Det finns ju flera andra tillstånd än polyuri som ger besvär med nokturi och då är det förstås viktigt att hitta eventuella sjukdomar. Men om man tror att det handlar om polyuri bör man enligt riktlinjerna uppmana patienten att dra ner på vätskeintaget, särskilt kvällstid. Med mer fysisk aktivitet dagtid sover patienten dessutom ofta djupare.

Om problemen kvarstår bör man därefter överväga behandling med desmopressin, som minskar urinproduktionen nattetid.

– Behandlingen har visat sig vara effektiv mot polyuri. Studier har visat att besvären minskade med över 50 procent med långtidsbehandling, säger Aino Fianu Jonasson.

Här kan du skriva ut en miktionslista till din patient.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.