Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Vaginal förlossning påverkar inte kvinnors sexliv

Efter att ha jämfört sexuell tillfredsställelse och sexuell frekvens bland kvinnor som fött vaginalt och med kejsarsnitt kunde forskare vid Karolinska Institutet konstatera att kvinnornas sexliv inte påverkats negativt av vaginal förlossning. 


Lovisa
Publicerad den: 2022-08-26

Annons

Bland många är uppfattningen att sexlivet  påverkas på ett negativt sätt efter en vaginal förlossning. Men efter att forskare vid Karolinska Institutet och University of Bristol undersökt sambandet mellan vald förlossningsmetod och sexuellt välmående såg man inga skillnader. 

– Vi blev förvånade över att skillnaderna i sexuellt välmående var så små mellan kvinnor som förlösts med olika metoder. Det rapporteras ofta om att kvinnor, i samråd med kliniker, väljer att göra kejsarsnitt eftersom de misstänker att vaginal förlossning kommer att påverka deras sexuella välmående. Vår data stödjer inte detta och det kom som en positiv överraskning, säger Viktor H. Ahlqvist, doktorand vid institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet.

Första långtidsstudien  

Resultat från tidigare studier som tittat på sambandet tyder på liten skillnad mellan kvinnor som genomgått kejsarsnitt respektive vaginal förlossning. Dessa studier omfattar dock endast upp till två år efter födseln. I den nya studie har forskarna följt upp kvinnorna i upp till 18 år efter födseln.

Annons
Annons

Sexrelaterad smärta efter kejsarsnitt

Även om forskarna inte fann någon skillnad i sexuell frekvens eller sexuell tillfredsställelse mellan kvinnorna som förlösts vaginalt alternativt med kejsarsnitt, så var gruppen som förlösts med kejsarsnitt mer benägna att rapportera sexrelaterad smärta 11 år efter förlossningen. Något som det i nuläget inte går att dra några slutsatser om varför.

– Det finns forskning som visar att smärta kan variera den första perioden efter förlossning. De som förlösts med kejsarsnitt kan uppleva buksmärta på grund av ärrvävnad, och de som förlöst vaginalt kan uppleva smärta i vagina vid samlag. Nu var vi intresserade av att veta om denna smärta kvarstod flera år senare. Vi hoppas att framtida studier ska kunna titta mer noggrant på detta fynd. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa kvinnor, trots sin rapporterade smärta, hade samma rapporterade frekvens av samlag och skattade sitt sexliv lika bra, säger Viktor H. Ahlqvist.

Forskarna hoppas att deras resultat kommer leda till mer forskning om kvinnors generella välbefinnande i såväl Sverige som internationellt.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.