Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Hematologi

Utredning av trombocytos i primärvården – när ska man misstänka blodcancer?

Trombocytos är ett vanligt fynd i primärvården. Vanligast är att det beror på ett bakomliggande tillstånd (sekundär trombocytos). En viktig differentialdiagnos är essentiell trombocytos, en typ av blodcancer som beror på ohämmad produktion av trombocyter.


Publicerad den: 2023-02-22

Annons

Trombocytos är ett mycket vanligt fynd i primärvården och definieras som trombocyter ≥450 x 109/L. Sekundär, eller reaktiv, trombocytos är den vanligaste formen. Det beror på en bakomliggande orsak såsom järnbrist, genomgången kirurgi, bakomliggande malignitet, infektion eller inflammation. Det är ofta information från anamnes, status och provtagning som gör att man kan misstänka sekundär trombocytos.

Essentiell, eller primär, trombocytos är en ovanlig blodcancerform. Sjukdomen bör misstänkas hos personer som har trombocytos som har påvisats vid flera tillfällen under åtminstone tre månader, och som inte kan förklaras av sekundär trombocytos. En del patienter har inga symtom men cirka en tredjedel av patienterna har haft en trombotisk händelse i samband med eller före diagnos. Andra symtom är till exempel svettningar, fatigue, klåda, synrubbningar eller blödningar. 

Mer information om när man ska misstänka essentiell trombocytos hittar du i vår medicinska översikt. 


 

Annons
Annons
Annons
Annons

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASH (American Society of Hematology)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.