Nyhet | Hematologi

Transplantation förbättrar livskvalitén hos patienter med myelom

Patienter med multipelt myelom klarar sig längre utan att sjukdomen försämras om de får stamcellstransplantation som tillägg till läkemedelsbehandling. Det visar en studie i The New England Journal of Medicine.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-04-12
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

– Vi vet att det är bra effekt med läkemedelskombinationen men högdosbehandling behövs fortfarande. Progressionsfri överlevnadstid är mycket värdefull för patienten, säger Hareth Nahi, överläkare och hematolog vid Karolinska universitetssjukhuset.

Det handlar om autolog stamcellstransplantation där patientens egna stamceller tas ut när sjukdomen är vilande för att sedan tillföra patienten vid ett senare tillfälle, vilket gör det möjligt att ge kraftigare cytostatikabehandling. Trots att andra behandlingar numera finns tillgängliga är denna kombination fortfarande den effektivaste behandlingen vid multipelt myelom. Nu har forskare även undersökt om transplantation ger något mervärde vid trippelbehandling med läkemedelsubstanserna lenalidomid, bortezomib och dexametason.

Läs även: Nationellt vårdprogram för Myeloproliferativa sjukdomar

Annons
Annons

14 månaders längre progressionsfri överlevnadstid

I studien inkluderades 700 patienter som alla fick trippelbehandlingen. Av dessa lottades hälften ut till att även få cytostatika tillsammans med stamcellstransplantation. Det som mättes var så kallad progressionsfri överlevnadstid vilket är ett mått på tiden till att sjukdomen försämras.

Den progressionsfria överlevnadstiden i gruppen som även fick transplantation var 50 månader, medan den i kontrollgruppen var 36 månader. Överlevnaden efter fyra års behandling skiljde sig inte åt mellan grupperna. En förklaring kan vara att patienterna i kontrollgruppen som fick sjukdomsförsämring erhöll transplantation som nödåtgärd, menar forskarna.

Dock uppstod biverkningar i större omfattning i den transplanterade gruppen. Vidare uppstod akut myeloid leukemi i fyra fall i transplantationsgruppen medan endast ett fall bland kontrollerna.

Annons
Annons

    Källor

  • Dagens Medicin - https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/04/10/transplantation-fortsatt-viktig-vid-myelom/

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons