Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Lungmedicin

Kombinationsbehandling mer effektiv vid astma

Nya forskningsresultat visar att kortverkande beta 2-stimulerare tillsammans med glukokortikoid ger bättre resultat vid astma jämfört med behandling med enbart beta 2-stimulerare. 


Lovisa
Publicerad den: 2022-06-02

Annons

Traditionellt sett är det luftrörsvidgare så som beta 2-stimulerare, exempelvis salbutamol eller terbutalin, som används för att häva exacerbationer vid astma. Men även om dessa läkemedel hjälper patienterna i stunden, kommer inflammationen som ligger bakom troligtvis lämnas obehandlad. För detta krävs istället behandling med  inflammationshämmande glukokortikoider, som budesonid.

– Åtta procent av befolkningen har astma och därför är långsiktigt effektiv behandling viktigt för att minska risken för anfall och resulterande akutbesök, säger Christer Janson, överläkare vid lung- och allergimottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och professor vid Uppsala universitet till Dagens Medicin. 

Studien byggde på två jämförda behandlingsupplägg – kombinationsbehandling och icke kombinerad behandling, där de drygt 3 100 deltagarna lottades till antingen 180 mikrogram salbutamol, salbutamol plus inflammationshämmande budesonid (180 mikrogram respektive 80 mikrogram), samt salbutamol och högre dos budesonid (180 och 160 mikrogram). 

Annons
Annons

– Ett smart drag var att deltagarna utöver den testade behandlingen stod kvar på sina normala läkemedel. Det ger en bild av hur konceptet fungerar på riktigt, säger Christer Janson.

Färre exacerbationer med kombinationsbehandling 

Det resultaten visade  var att risken för allvarliga snabb försämring var 26 procent lägre bland dem som använt kombinationsbehandlingen i högre dos, jämfört med deltagare som använde enbart salbutamol. Resultaten publiceras i New England Journal of Medicine. 

Dock menar Christer Janson inte att studien tillför speciellt mycket nytt, då kombinationsbehandling redan är det som rekommenderas via den internationella organisationen Global initiative for asthma. 

– I Sverige kombinerar vi den långverkande beta 2-stimuleraren formoterol med glukokortikoid vilket jag tycker är ännu bättre, säger han och fortsätter:

Annons
Annons

 – Fördelen är att när man upplever att en försämring är på gång tar man mer av vid behovsbehandlingen. Med inflammationshämmaren och formoterol kan man ofta helt stävja att försämringen uppkommer.  

 Enligt Christer Janson rekommenderas denna behandlingsregim i lokala riktlinjer, som i Uppsala, Stockholm och Dalarna. 

– Läkemedelsverket håller nu precis på att ta fram nya nationella, behandlingsriktlinjer och vi får se vad de kommer fram till, säger han. 

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från ERS (European Respiratory Society) årliga kongress? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.