Nyhet | Lungmedicin

Högre risk för kvinnor att utveckla KOL

En ny studie från Lunds universitet visar att kvinnor kan ha dubbelt så hög risk som män att utveckla den kroniska lungsjukdomen KOL. I studien har man använt sig av avancerad diagnostisk som tar hänsyn till bland annat kön och ålder.

erika-sjoo
Publicerad den: 2016-01-13
Författare: Erika Sjöö, Redaktör

Annons

- Vi ser en tydligt ökad risk för kvinnor att drabbas av KOL jämfört med för män. Och det även när vi tagit hänsyn till andra riskfaktorer som rökning och hög ålder, säger Johannes Luoto, forskare vid Lunds universitet och läkare vid geriatriska kliniken på Skånes universitetssjukhus, i ett pressmeddelande.

Avancerad diagnostik mäter risk för KOL

Under sex års tid har forskaren Johannes Luoto följt 2300 individer i åldrarna 56 till 100 år där han studerat insjuknande i lungsjukdomen KOL.

Annons
Annons

Tidigare har man inom forskningen inte varit helt säker på om det råder någon könsskillnad för risken att utveckla KOL eftersom det finns få studier som visar vilka som har risk för sjukdomen.

- De få studier som finns sedan tidigare använder metoder för att tolka lungfunktionsundersökningar, så kallade spirometrier, som nu av europeiska och amerikanska organisationer för lungforskning, ERS och ATS, anses förlegade och som inte ger pålitliga resultat.

- Vår studie är en av de första som använder en mer avancerad diagnostik som tar hänsyn till bland annat kön och ålder innan den utifrån lungfunktionsundersökningen avgör om du har KOL eller inte, säger Johannes Luoto i pressmeddelandet.

Fler studier behövs

Annons
Annons

Det har sedan tidigare funnits belägg för att kvinnors luftvägar skulle kunna vara känsligare än mäns men med anledning av de äldre diagnostiska metoderna har man inte kunnat påvisa någon säker skillnad gällande risken mellan könen i att få KOL.

- Forskare och engagerade läkare har dock ännu inte kommit överens om vilken metod som ska användas i praktiken. Fler studier som jämför metoderna behöver därför göras, menar Johannes Luoto.

Rökning vanligaste orsaken till KOL

Rökning är den vanligaste orsaken till att en person utvecklar KOL. Men även luftföroreningar kan ligga bakom. Enligt Världshälsoorganisationen WHO är KOL en av de vanligaste dödsorsakerna i världen.

Den nya studien, som genomförts med hjälp av projektet Gott Åldrande i Skåne, GÅS, är publicerad i europeiska tidskriften European Respiratory Journal.

    Källor

  • Lunds universitet - http://www.lu.se/article/hogre-risk-for-kvinnor-att-utveckla-kol?ref=pressrelease

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons