Nyhet | Lungmedicin

Obstruktiv lungsjukdom behandlas med yoga

Träning på recept. Yoga verkar ha effekt på den fysiska funktionen hos patienter med KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, och astma. Det visar en studie vid Karolinska institutet.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-04-10
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

I metaanalyser av korttidsstudier har det visat sig att yoga har viss effekt vid en del tillstånd, som kronisk ländryggsvärk och hjärt–lungsjukdomar. I en aktuell studie undersöktes effekten av hathayoga, som är den mest använda fysiska yogaformen i västvärlden. Yogaprogrammet testades dels på friska individers hjärt–kärlfunktion, dels på individer med obstruktiv lungsjukdom, det vill säga KOL och astma. Detta jämfördes även med en testgrupp som fick konventionell behandling (konditions- och styrketräning).

Yogaprogrammet bestod av varierande positioner där intensiva yogaövningar, där stora muskelgrupper aktiveras, varvades med andningskontroll och andningsövningar. Detta utövades två gånger i vecka i sex månader med regelbunden uppföljning.

Bättre uppskattas sjukdomskontroll

Resultat visade inte på någon skillnad i effekt i gångtest mellan yoga och konventionell behandling, men båda grupperna förbättrades. Samtidigt upplevde försökspersonerna att yogan i större utsträckning underlättade egen sjukdomskontroll, förbättrade andningstekniken och ökade medvetenheten om andningen.

Detta menar forskarna kan utgöra en grund för fortsatt forskning inom området, vilket i princip har saknats i yogaforskningen.

Annons
Annons

    Källor

  • Läkartidningen - http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2017/04/Yoga-hade-effekt-pa-fysisk-funktion-vid-obstruktiv-lungsjukdom/

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons