Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Lungmedicin

Så påverkas pappas rökning sönernas spermier

Söner till rökande pappor får färre spermier. Det visar en mindre studie från Lunds universitet.


Publicerad den: 2018-11-23

Annons

I upprepade studier har mammors rökning kopplats till minskat spermieantal hos deras sönerna. Nu visar en mindre studie från Lunds Universitet att även pappornas rökning påverkar. Män vars fäder rökte vid tiden under graviditeten hade 51 procent färre spermier som de med rökfria pappor. Deras spermiekoncentration var också 47 procent längre.

– Jag blev mycket förvånad att oavsett halten av mammans nikotinexponering hade de män vars pappa rökt så mycket färre spermier, säger Jonatan Axelsson, forskare vid Lunds universitet och specialistläkare i yrkes- och miljömedicin vid Labmedicin, Region Skåne i ett pressmeddelande från Lunds universitet.

Biomarkör visar om man har rökt

Eftersom tidigare studier visat på att mammor rökning påverkar deras söners spermier, var det viktigt för forskarna att även väga in mammans rökning under graviditeten.
Forskarna analyserade därför blodprover som tagits på mammorna under graviditeten. I dessa blodprov kunde man mäta halten av biomarkören kotinin, som är en nedbrytningsprodukt av nikotin.

Annons
Annons

– Oavsett halten av mammans nikotinexponering hade de män vars pappa rökt mycket färre spermier, säger Jonatan Axelsson, till TT.

Resultaten är också justerade för andra faktorer (se mer om det längre ner i texten).

Mer forskning behövs

Man kan dock inte dra några tvärsäkra slutsatser utifrån resultatet eftersom studien är liten. Mer forskning behövs därför på ämnet.

– Man får vara försiktig med det. Det finns andra studier som inte sett detta samband och de har varit större, så man ska inte dra för stora växlar. Men samtidigt ska man vara försiktig åt andra hållet – det finns till exempel rapporter i flera studier om ett samband mellan rökande pappor och vissa missbildningar hos barn, säger Jonatan Axelsson till TT.

Annons
Annons

Men det finns en teori om varför pappans rökning påverkar sonens spermiekvalitet

– Till skillnad från mammans ägg så delar sig pappans könsceller kontinuerligt genom livet och just vid celldelning uppkommer ofta mutationer. Vi vet att tobaksrök innehåller många mutationsframkallande ämnen, och då kan man tänka sig att könscellerna vid befruktningen har ådragit sig mutationer och på så sätt fört över gener som ger en försämrad spermiekvalitet hos sönerna, säger Jonatan Axelsson, i pressmeddelandet från Lunds Universitet.

Svårare att få barn med mindre spermier

Det är sedan tidigare känt att det finns ett samband mellan spermieantal och chans till graviditet. Dessa män skulle därför kunna få svårigheter att få barn i framtiden, menar Jonatan Axelsson.

– Pappans rökning är också kopplad till ett kortare reproduktivt livspann hos döttrar så föreställningen om att allt beror på om modern röker eller ej verkar inte övertygande, men fler studier skulle kunna komma närmare ett eventuellt orsakssamband, säger Jonatan Axelsson i pressmeddelandet.

Så gjordes studien:

Deltagarna i studien var 104 svenska män mellan 17-40 år som svara på om deras pappor varit rökare under mammornas graviditet, samtidigt analyserades deras sädesvätska.

I studien tog man hänsyn till en mängd faktorer, bland annat mammornas exponering för nikotin under graviditeten, sönernas BMI, deras egna rökvanor och mammornas socioekonomiska förhållande.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från ERS (European Respiratory Society) årliga kongress? Lämna din e-postadress här »

    Källor

  • Lunds universitet - https://www.lu.se/article/halften-sa-manga-spermier-hos-soner-till-rokande-pappor
  • TT/GP - http://www.gp.se/nyheter/sverige/studie-pappas-rökning-påverkar-sonens-sperma-1.11136758

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.