Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinskt verktyg

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede

Detta nationella kunskapsstöd ska stödja vårdgivarna att utveckla den palliativa vården, underlätta uppföljning och kvalitetssäkring samt tillgodose en likvärdig vård för patienterna. Socialstyrelsens kunskapsstöd och det nationella vårdprogrammet för palliativ vård, som tagits fram av professionen själv, kompletterar varandra och kan tillsammans utgöra en gemensam grund för ett gott omhändertagande av personer i livets slutskede.


Publicerad den: 2017-03-08

Läs det nationella kunskapsstödet  för god palliativ vård  i livets slutskede här.

nationella riktlinjer12Tillgången  till  palliativ  vård  är  ojämlik  över  landet och därför har Socialstyrelsen fått i uppdrag att utforma ett nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård. Kunskapsstödet fokuserar på god vård i livets slutskede där  Socialstyrelsen  presenterar en vägledning,  rekommendationer och indikatorer samt termer och definitioner i ett gemensamt dokument.

De primära målgrupperna för kunskapsstödet är professionen, beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, såsom politiker, chefstjänstemän och verksamhetschefer.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.