Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju

Rapport från 16:e EFNS kongressen, Stockholm 8-11 september 2012


Publicerad den: 2012-09-14

Annons

Svenska Neurologföreningen har varit lokal värd för den 16:e EFNS kongressen som hölls i Älvsjömässan, Stockholm, 8-11 september 2012. EFNS står för European Federation of Neurological Societies och är en sammanslutning av nationella neurologföreningar i Europa.

EFNS-kongresser är inte specialfokuserade på någon enskild sjukdom, som det finns separata möten för, utan försöker spänna över det stora allmänneurologiska fältet. EFNS-kongressen inkluderade alla stora sjukdomsgrupper, t ex stroke, epilepsi, MS, Parkinson och rörelsestörningar, tumörer, huvudvärk, demenstillstånd, neuromuskulära sjukdomar, men också mer sällsynta sjukdomar. Spännvidden i programmet var därför stor och det fanns något för varje intresseriktning.

Intresset för EFNS-kongressen i Stockholm var mycket stort med 2200 inskickade abstract. Antalet deltagare har aldrig varit högre på en EFNS-kongress, utan nytt rekord slogs med 5400 registrerade deltagare.  Från Sverige deltog mer än 300 personer, varför den svenska gruppen fanns med bland de fem största nationsgrupperna med Tyskland i spetsen. Att mötet dock inte bara är en europeisk angelägenhet, utan en internationell händelse som tilldragit sig globalt intresse, visas av det var deltagare från 105 länder!

EFNS-kongressen innehöll många olika parallella delar. Inledningsvis genomfördes många ”teaching courses” på både basal och avancerad nivå. Dessa kurser är mycket populära och hade mer än 2000 deltagare. Undervisning på ”state-of-the-art”-nivå inom neurologins olika områden är viktig både under specialiseringstjänstgöring och som vidareutbildning. Andra moment på kongressen var ”main topics”-föreläsningar och ”controversies”-debatter med inbjudna föreläsare med diskussion för och emot olika aspekter inom de stora sjukdomsgrupperna, muntliga vetenskapliga sessioner, ”focused workshops” med fördjupningar, ”special sessions” inom specialområden av neurologin, satellitsymposier och posterpresentationer.

Annons
Annons

Det sociala programmet innehöll en välkomstceremoni med uppträdande av Super Trouper som i rask takt och stilenlig 1970-talsmundering framförde flera av ABBA:s populära sånger.  En annan kväll ordnades en mottagning i Stadshuset, och många internationella gäster uttryckte stor uppskattning över att få se lokalerna för Nobelprisfestligheterna. Eller som en erfaren och välmeriterad klinisk neuroforskare uttryckte det: ”This is the closest I will get to a Nobel prize”.
Den 16:e EFNS-kongressen i Stockholm var den hitintills största men också den sista i nuvarande form. Det planeras en omorganisation av det internationella neurologisamarbetet eftersom området växer. EFNS kommer att slås ihop med den mindre organisationen ENS (European Neurological Society) och bilda EAN – European Academy of Neurology.


Vill du, som läkare, skriva en kortare rapport från något symposium eller konferens, så tveka inte att höra av dig till Mats Halldin på mats.halldin@netdoktor.se


Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.