Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
Sponsor

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund arbetar för att hjärtsjuka och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.

Vi informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning i frågor som berör våra medlemmarna. En av många viktiga frågor som vi driver är att alla personer med hjärt- eller lungsjukdom ska ha rätt till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.

Förbundets cirka 160 lokalföreningar tillhandhåller en mängd aktiviteter, bland annat genom vår Hjärt & Lungskola med motionsgympa, kostcirklar, föreläsningar med mera.

Många lokalföreningar erbjuder också hjärt-lungräddningsutbildning.

Riksföreningen för hjärt-lungtransplanterade, VIKING, och Riksföreningen för PAH (Pulmonell Arteriell Hypertension) ingår också i förbundet.

Förbundet ansvarar även för promenadkonceptet Hälsans Stig som idag finns på över 100 platser i Sverige

Läs mer på: hjart-lung.se och halsansstig.se