Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Reumatologi

Den livsviktiga egenvården vid PsA

Psoriasisartrit (PsA) drabbar närmare 30 procent av alla med psoriasis. Patienterna behöver tidigt informeras om behovet av fysisk aktivitet. Något som sällan sker då majoriteten av läkarna anser att patienter med psoriasisartrit är svåra att identifiera. Det visar svaren från läkarutbildningen Vad vet du om psoriasisartrit?


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2018-04-25

Annons

– Det är en svår sjukdom som kan se väldigt olika ut. Det är inte bara svårt för primärvårdsläkare, även reumatologer kan ha svårt i att ställa rätt diagnos så det är inte lätt, säger Gerd-Marie Alenius, reumatolog vid Norrlands universitetssjukhus.

De PsA-patienter som har mycket svullna leder, hög sänka och svår smärta kommer i normala fall ganska fort till reumatologen. Men för de som har mer diffusa symtom och besvär som kommer och går i perioder är det desto svårare, menar Gerd-Marie Alenius.

– En del är bara svullna, strama och stela. Medan vissa grupper har väldigt ont i senor och muskelfästen utan att ha någon svullnad. Sedan finns det dem som har psoriasis och mycket ledvärk, men inget annat.

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från den årliga kongressen ACR (American College of Rheumatology)? Lämna din e-postadress här »

"Fysisk aktivitet ses som bland det viktigaste"

Gerd-Marie Alenius menar att patienter med nydebuterad sjukdom tidigt ska informeras om behovet av träning och fysisk aktivitet.

– När det handlar om behandling och egenvård kan fysisk aktivitet ses som bland det viktigaste.

De psoriasispatienter som är i särskilt stort behov av daglig träning är de som får spondylartrit med engagemang i huvudsakligen av sakroiliakaleder, ländrygg och halsrygg. Något som drabbar cirka 15–78 procent av alla patienter med psoriasisartrit. Här saknas det dock systematiska studier med röntgenologisk diagnostik, vilket kan försena diagnos och behandling. Svaren från NetdoktorPros läkarutbildning om psoriasisartrit visar att över 60 procent av de drygt 300 deltagande läkarna tycker att diagnosen är svår att ställa.

 Bättre samarbete mellan primärvården och reumatologin

Den kliniska bilden hos PsA-patienter med spondylartrit liknar den som ses vid ankyloserande spondylit (AS) med inflammatorisk ryggsmärta i vila och efter nattsömn. Stelheten kan motverkas genom att inleda dagen med minst 30 minuters fysisk aktivitet. Därutöver bör lämpliga övningar sättas ihop anpassade efter varje enskild patient och dennes situation, till exempel med hänsyn till inflammatorisk aktivitet och användning av läkemedel. Men detta kan sjukvården bli bättre på, understryker Gerd-Marie Alenius.

Annons
Annons

– Man måste förbättra samarbetet mellan primärvården och reumatologin och höja kunskapsnivån om psoriasisartrit, säger hon.

Checklista: Psoriasis i olika skepnader


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.