Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Urologi

Vasektomi, manlig sterilisering


Uppdaterad den: 2022-03-24
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Vasektomi, manlig sterilisering, innebär att sädesledarens kontinuitet bryts med hjälp av ett kirurgiskt ingrepp.
 • Vasektomi är en av de säkraste och mest effektiva preventionsmetoderna som finns.1
 • Vasektomi utförs vanligtvis i lokalbedövning och personen kan åka hem efter ingreppet.
 • Den som fyllt 25 år har själv rätt att besluta om sterilisering. Den som är myndig – men under 25 år – kan ansöka om att få tillstånd till sterilisering av Socialstyrelsen. I båda fallen måste man vara bosatt i Sverige:2

Förekomst

 • Cirka 2 000–3 000 män per år genomgår vasektomi i Sverige inom offentlig vård. Det verkliga antalet kan vara högre på grund av att privata aktörer kan utföra ingreppet.3 

Tillvägagångssätt

Preoperativt

 • Information till personen som önskar sterilisera sig:
  • Vasektomi bör anses vara en varig och irreversibel form för prevention av graviditet
  • I första hand bör man diskutera alternativa antikonceptionsmetoder
  • Även om man kan sy ihop ändarna kan man inte garantera att fertiliteten återkommer
  • Risk för hematom, epididymit och kronisk skrotalsmärta föreligger :4-6
   • Risk för blödning är cirka 2 %, men med stor variation beroende på hur tränad utföraren av ingreppet är
   • Risk för infektion är cirka 3 % (sår, urinvägsinfektion och epididymit)
   • En systematisk översikt angav att risken för smärta är högre än man tidigare trodde, med kvarstående smärta 2 veckor efter ingreppet i 15 % av fallen, med lägst risk vid användning av icke-skalpellbehandling7
   • Risken för smärtsyndrom efter vasektomi (uni- eller bilateral testikulär smärta >3 månader, intermittent eller konstant) är cirka 5 %7
  • Relativa kontraindikationer består av barnlöshet, ålder <30 år, allvarlig sjukdom, ingen nuvarande relation och skrotalsmärta1
 • Vasektomi ger inte omedelbar sterilitet:
  • Efter vasektomi bör andra former av antikonception användas tills det att man har bekräftat steriliteten genom analys av sperma, cirka 3 månader efter genomfört ingrepp och efter upprepade ejakulationer8
 • Effekt:
  • Vasektomi har effekt i ≥99 % av fallen9
  • Läs mer i texten om Val av preventivmedel
 • Rekanalisering:4
  • Även efter lyckad ocklusion av sädesledaren är inte vasektomi 100 % pålitlig. Rekanalisering sker i vissa fall och i 0,24 % av fallen är en ny vasektomi nödvändigt
  • Risken för graviditet hos män med godkänt spermaprov är cirka 1 på 2000 
 • Konsekvenser:5
  • Man bör använda åtsittande kalsonger eller suspensoar de första dagarna efter ingreppet
  • Patient ska inte ha utlösning 5–7 dagar efter ingreppet
  • Ingen tung fysisk ansträngning de första 3 dagarna
  • Vasektomi har inget samband med prostatacancer, testikelcancer, hjärt-kärlsjukdom, apoplexi, hypertoni eller demens10
  • Mängden av ejakulat minskar inte märkbart efter ingreppet
 • Anamnes:
  • Problem i yttre genitalier, LUTS?
  • Tidigare trauma eller kirurgi?
  • Andra sjukdomar som kan vara relevanta? Läkemedelsbehandling (antikoagulantia)?
 • Status:
  • Normal anatomi? 
  • Sjukdomar i yttre genitalier?

Metod


Vasektomi
 • Huvuddelarna i proceduren är att isolera sädesledaren på båda sidor via skrotum, avlägsna en liten bit av den och därefter ockludera ändarna.
 • Olika metoder används. Vanligen görs operationen i lokalbedövning.  

Kostnad

 • Kostnaden skiljer sig mellan olika landsting. I vissa regioner tas endast den vanliga patientavgiften ut, medan det man i andra regioner måste betala en egenavgift på flera tusen kronor.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Sterilisering av man (vasektomi)

Animation

 • Sterilisering av man (animation)
Annons
Annons

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons