Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Allmänmedicin

Få läkare har en vårdplan för sin äldre patient med långvarig smärta

Professionen möter nästan dagligen en äldre patient som söker hjälp för långvarig smärta. Ändå upprättar få läkare en vårdplanering för att klargöra patientens behov och medicinska problem. Det visar svaren från NetdoktorPro:s pågående läkarutbildning.  


Publicerad den: 2015-07-03

Annons

Långvarig smärta räknas till en av våra vanligaste folksjukdomar och drabbar närmare 20 procent av landets invånare. Hos den äldre delen av befolkningen är problemet ännu större. Att smärtpatienter utgör en stor del av professionens vardag kan utläsas av svaren i NetdoktorPro:s aktuella läkarutbildning om långvarig smärta hos äldre.

Närmare 30 procent av deltagande läkare uppger att de årligen träffar fler än 200 äldre patienter med långvarig smärta – det innebär närmare en smärtpatient om dagen. En majoritet har nociceptiv smärta, det vill säga smärta kopplad till vävnadsskada. 
En stor del av de svarande läkarna anger att deras äldre patient lider av en relativt stark smärta vid det första vårdbesöket. Närmare 25 procent uppskattar att patienten har en 7-gradig smärta på en skala där 10 motsvarar mycket stark smärta.

En obehandlad långvarig smärta kan orsaka sämre rörlighet, fallolyckor, depression och social isolering för den äldre individen. Trots detta upprättar få läkare en uppföljande vårdplan för sin patient – mer än var tredje läkare svarar att det sker i mindre än hälften av fallen. Var femte läkare uppger att de aldrig skapar en vårdplanering för sin äldre patient med långvarig smärta.

– Detta är siffror som ger en fingervisning om att smärtpatienten inte prioriteras i tillräckligt hög grad. Möjligen beror detta på att läkaren känner sig osäker på behandlingsstrategi. En annan orsak kan vara att denna patientgrupp främst består av äldre personer, som kanske inte är vana vid att göra sin röst hörd och ställa krav på adekvat vård, säger Mats Halldin som är medicinsk chef på Netdoktor.

Fallen av långvarig smärta beräknas öka

Trots att långvarig smärta är ett utbrett medicinskt problem har de flesta läkare bristande kunskap inom området, påpekar Hans Johansson som är överläkare på Smärtmottagningen vid Södertälje sjukhus tillika NetdoktorPro:s expert på smärta.

– Överlag är smärta ett område med låg status inom läkarkåren och därmed är intresset svalt. Det visar sig redan på läkarutbildningen som endast lägger 0,2 procent av utbildningstiden på smärta och smärtlindrande behandlingar. Det är oförsvarbart gentemot patienterna och signalerar samtidigt till blivande läkare att smärta inte är ett viktigt medicinskt område, säger han.

Hans Johansson betonar att fler läkare måste ta smärtformen på allvar. I takt med att befolkningen blir äldre kommer troligtvis allt fler att drabbas av långvarig smärta. Vid år 2050 kommer en fjärdedel av svenskarna vara 65 år eller äldre. 

– Frågan är hur läkarnas smärtkunskaper ser ut när man själv blir gammal och behöver hjälp. Nog känner jag mig lite orolig.

Hittills har 231 läkare genomfört läkarutbildningen och hela 85 procent uppger att den kommer vara till nytta i deras kliniska vardag. Vill du lära dig mer om långvarig smärta hos äldre eller testa dina medicinska kunskaper? Ta chansen och genomför vår läkarutbildning, det tar cirka tio minuter och alla svar är anonyma.
Läkarutbildningen om långvarig smärta hos äldre hittar du här.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.