Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Allmänmedicin

Vad vill du läsa om på NetdoktorPro?

Nya läkarutbildningar, mer diskussioner och fler medicinska bilder. Det är några av besökarnas förslag på hur NetdoktorPro kan förbättras som medicinsk plattform. Vad skulle du vilja ser mer av på vår sajt? 


Publicerad den: 2015-06-03

Annons

Kommentarerna strömmade in från läsarna i samband med den senaste besöksenkäten. Syftet med enkätundersökningen var att utveckla webbplatsens innehåll så att NetdoktorPro blir ett ännu bättre medicinskt verktyg för läkare.

Flera kommentarer berör NetdoktorPro:s läkarutbildningar och många läsare vill se nya utbildningar framöver. ”I år hade ni en liten utbildning om urtikaria, det gillade jag. Jag skulle vilja se fler sådana korta webbutbildningar. De är mycket användbara när man sedan jobbar praktisk i sitt yrke”, skriver en läkare. En annan skriver ”Jag vill se fler nätbaserade utbildningar som den om nokturi, och gärna utbildningsmaterial som kan användas i grupp som diskussionsunderlag på internutbildningar."

Läkarna efterfrågar mer klinisk vägledningMats Halldin, medicinsk chef NetdoktorPro

En stor del av besökarna skulle även vilja få tillgång till patientfall via NetdoktorPro. Man vill också se mer diskussioner, fler medicinska bilder samt fördjupad information om bland annat funktionsnedsättningar, akutmedicin och munhålans sjukdomar. Mer klinisk vägledning i de medicinska översikterna är ett annat önskemål från läsarna. En del förbättringar efterfrågas också, exempelvis att det borde bli enklare att ställa frågor till NetdoktorPro:s expertteam.

– Det har varit mycket givande att ta del av våra besökares kommentarer och förslag. Mycket ligger helt i linje med vad vi själva tänkt oss framöver, men vi fick även en hel del intressanta nya förslag. En ambition med NetdoktorPro har alltid varit att öka interaktiviteten hos våra besökare, det vill säga att inspirera läkare till att ställa frågor till andra kollegor och till vårt expertteam samt att diskutera aktuella ämnen. Eller varför inte bara ventilera något man vill nå ut med till det stora antal läkare som regelbundet är inne på sajten! Vill man, kan man ju även vara anonym. Detta, vill jag betona, är ju en smått unik möjlighet till kontaktskapande, opinionsbildning och att få svar på kluriga medicinska spörsmål, säger Mats Halldin som är medicinsk chef på NetdoktorPro.

Dela med dig av dina tankar

Annons
Annons

En fjärdedel av de som svarat på enkäten är läkare. Majoriteten, cirka 38 procent, arbetar inom allmänmedicin. Närmare hälften av totala antalet enkätdeltagare uppgav att de snabbt hittade informationen man sökte under sitt besök på NetdoktorPro. Endast tre procent svarade att de inte fann den medicinska information man var ute efter.
Närmare 41 procent av enkätdeltagarna besöker NetdoktorPro varje vecka, medan 10 procent går in på sajten dagligen. Ungefär 18 procent gör ett besök varje månad.

Vad skulle du som läsare vilja se mer av på NetdoktorPro? Är det något som sajten saknar eller behöver bli bättre på? Dela med dig av dina tankar genom att kommentera här nedan, eller i ett mejl till NetdoktorPro:s redaktör Caroline Holmqvist.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.