Medicinska översikter Allmänmedicin

Titel Uppdaterad
Alkoholberoende och alkoholmissbruk

2011-07-13

Artros

2021-09-13

Bensodiazepinförgiftning

2022-09-05

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)

2015-12-08

Blyförgiftning

2022-11-28

Crohns sjukdom

2022-04-14

Diabetes hos äldre

2010-12-06

Diabetesfoten – hur förebygga fotsår och få dessa att läka

2022-02-01

Diabetesneuropati

2013-11-04

Digitalisförgiftning

2022-09-05

Djurbett

2019-04-09

Elolyckor

2019-02-17

Elolyckor–skador och skademekanismer

2019-02-12

Erektil dysfunktion, ED (Impotens)

2017-06-19

Etanolförgiftning (akut)

2017-02-10

Etylenglykolförgiftning

2022-09-05

Förgiftning med betablockerare

2022-09-05

Förgiftning med kalciumantagonister

2022-09-22

Förgiftning med tricykliska antidepressiva (TCA)

2022-11-28

Försenad sömnfas

2022-12-06

Hemorrojder

2010-09-23

Histaminförgiftning

2022-11-28

Huggormsbett

2017-07-17

Hypotyreos

2018-04-19

Jodbrist

2013-05-08

Järnförgiftning

2022-09-05

Kolomonoxidförgiftning

2022-11-28

Långvarig smärta hos äldre

2015-04-09

Metabola syndromet

2018-07-23

Metabola syndromet

2010-09-29

Nokturi hos män

2017-02-28

Obesitas - utredning och behandling

2018-04-23

Osteoporos

2018-11-15

Paracetamolförgiftning

2022-09-05

Rökanamnes

2017-10-09

Rökavvänjning

2018-07-23

Rökavvänjning–motivation

2018-07-23

Rökning

2020-07-05

Rökning–enkel intervention

2018-07-23

Salicylatförgiftning

2022-11-28

Sekretorisk mediaotit (SOM), sekretorisk otit

2016-08-11

Snusanvändning

2023-03-13

Stressyndrom

2014-10-13

Syntetiska cannabinoider (spice), förgiftning

2021-03-16

Sömn

2018-09-07

Sömnlöshet, insomni

2022-12-01

Urininkontinens hos kvinnan

2014-10-09

Äldredepression

2012-11-05

Äldredepression

2012-11-05

Övre luftvägsinfektion, ÖLI

2022-03-02


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons