Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinskt verktyg | Allmänmedicin

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Syftet med dessa riktlinjer är att förebygga sjukdom genom att stödja patientens förändring av en ohälsosam levnadsvana. De levnadsvanor riktlinjerna tar upp är tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.


Publicerad den: 2017-04-10

Läs de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder här.

nationella riktlinjerEnligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga 80 procent av all kranskärlssjukdom och stroke, och 30 procent av all cancer. Hälsosamma levnadsvanor kan också förebygga eller fördröja utvecklingen av typ 2-diabetes. Även den som redan är sjuk kan snabbt göra stora hälsovinster med förbättrade levnadsvanor. Trots detta, och trots att det sjukdomsförebyggande arbetet är en del av hälso- och sjukvårdens uppgift enligt hälso- och sjukvårdslagen har det sjukdomsförebyggande arbetet ingen självklar ställning i hälso- och sjukvården. Det finns heller ingen enhetlig praxis och det råder stora variationer mellan olika landsting och vårdenheter. Rådgivande samtal grunden för åtgärderna.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.