Unga män är mer missnöjda med sexlivet än kvinnor
Nyhet | Allmänmedicin

Unga män är mer missnöjda med sexlivet än kvinnor

Är du nöjd med ditt sexliv? De allra flesta svenskarna uppger att de är nöjda med sitt sexliv, men det finns skillnader mellan könen och sexuella trakasserier är betydligt vanligare bland kvinnor. Det visar en stor kartläggning som Folkhälsomyndigheten gjort och som Dagens Medicin rapporterar om. 


Publicerad den: 2019-05-28
Författare: Veronica Alvarez, Redaktör

Annons

Det är den största undersökningen som gjorts i Sverige om svenskarnas sexuella rättigheter och hälsa. Totalt har 15 000 personer mellan 18 och 84 år svarat på en enkät om bland annat hur ofta de har sex, om de är nöjda med sexlivet, och om de någon gång köpt sex.

– Att sexuella trakasserier och övergrepp sker i omfattande utsträckning är helt enkelt inte acceptabelt. Det är ett folkhälsoproblem och nu presenterar vi en grund för en förändringsprocess i samhället, sa Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson, till Dagens Medicin.

“Kvinnor har fler arenor att diskutera sex på”

Mer än hälften, nästan 60 procent, av de som svarade på enkäten säger sig vara nöjda med sitt sexliv. Minst nöjda var de yngre männen, samt personer av båda könen över 65 år. Fler män än kvinnor tyckte att de har sex för sällan, 28 respektive 18 procent. Samtidigt uppger en femtedel av kvinnorna att de varit för trötta eller stressade för att ha sex under det senaste året, jämfört med 10 procent av männen.

– En reflektion är att kvinnor har fler arenor att diskutera sex på än män. Unga kvinnor besöker ungdomsmottagningar i högre utsträckning än unga män, vi har mödravård och många besöker en gynekolog. För män finns inte samma möjligheter och här kan vården behöva blir bättre på att fånga upp männen, säger Louise Mannheimer, enhetschef på Folkhälsomyndigheten och en av de som lett arbetet med studien, till Dagens Medicin.

Annons
Annons

Kvinnor tar mer initiativ

På flera områden skiljer sig upplevelserna och erfarenheterna av sex när man jämför män och kvinnor. Fler kvinnor har känt fysisk smärta under eller efter sex, jämfört med män. Fler män än kvinnor önskade att de haft fler sexpartners och uppgav att de inte får ha sex tillräckligt ofta. Att känna sig fri att ta initiativ, eller säga nej, till sex var däremot vanligare bland kvinnor. Minst fria kände sig män med kortare utbildning.

– Här ser vi också att kvinnor med längre utbildning oftare både tar initiativ och säger nej än kvinnor med kortare utbildning, säger Louise Mannheimer.

Många har upplevt sexuella trakasserier

Hela 40 procent av kvinnorna uppgav att de utsatts för sexuella trakasserier, bland annat i form av kommentarer eller sms. Detta var också vanligare bland homo- och bisexuella män än i befolkningen generellt sett. Var tredje kvinna har också utsatts för någon form av sexuellt övergrepp.

1 procent av männen har utsatts för fysiskt våld i samband med sex, samma siffra för kvinnorna är 11 procent, hos homosexuella män var det nästan lika vanligt som bland kvinnor.

Sexliv efter förlossning

Undersökningen tittade även på hur sexlivet förändrats av en förlossning. Av de som fött barn uppgav 14 procent att förlossningen gett negativa konsekvenser för sexlivet, och ännu fler har fysik smärta.

– Jag tror att vården kan bli mycket bättre på att följa upp kvinnorna efter förlossningen och ha fokus på den sexuella hälsan och även involvera partnern, säger Louise Mannheimer.

Studien tittade även på val av preventivmetoder. Den visade att fler kvinnor med kortare utbildning använder p-piller jämfört med högutbildade.

– Vi vet inte vad det beror på men man kan tänka sig att det handlar om skillnad i kunskap om alternativa metoder och en större rädsla för biverkningar bland vissa grupper, säger Charlotte Deogan, en annan av de utredare som arbetat med studien.

Läs även: Vilken preventivmetod passar för Petra? 

Förändrad attityd efter me too-rörelsen

När Folkhälsomyndigheten fick i uppdrag att göra studien 2016 var kritiken stor mot att staten passerar gränsen för vad som är privat. Efter me too-rörelsen har sexuell hälsa fått en annan betydelse och Charlotte Deogan vittnar om en attitydförändring.

– Vår förhoppning är att rapporten nu ska användas som ett kunskapsunderlag, till exempel av yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården. Den tar upp saker som tillgänglighet och behov av råd och stöd i relation till sexualitetsfrågor, reproduktiv hälsa och inte minst utsatthet för sexuella trakasserier och våld, säger Charlotte Deogan.

Befolkningsstudien från 1996 om svenskarnas inställning till sin sexualitet hade ett annat upplägg och besvarades av betydligt färre personer, jämfört med den nyligen publicerade studien. Läs mer om studien här.

Annons
Annons

 

    Källor

  • Folkhälsomyndigheten - https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-i-sverige-2017/?
  • Dagens Medicin - https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/05/28/unga-man-minst-nojda-med-sexlivet/

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons