Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Könshormonernas roll för stämningsläge undersökt

Både östrogen- och testosterontillskott leder till ökade nivåer av fritt serotonin i synapsen.  En ny studie kastar nytt ljus över mekanismerna för stämningsläget kring och efter klimakteriet.

Annons

Nedstämdhet i samband med eller efter klimakteriet är inte helt ovanligt och i vissa fall leder de hormonella förändringarna också till depression. Könshormonerna östrogen och testosteron interagerar med det serotonerga systemet vid reglering av stämningsläge, minne och kognition, men mycket är fortfarande oklart om hur detta samspel ser ut. En ny svensk studie visar att östrogen och testosteron kan påverka nervceller i hjärnan med ungefär samma mekanism som de antidepressiva SSRI-läkemedlen.

− Vi valde kvinnor som var könshormonneutrala från början för att kunna studera detta. De tio kvinnor som deltog hade fått sina äggstockar borttagna några år innan studien och kan därför betraktas som postmenopausala, säger Ljiljana kocoska-Maras, gynekolog och forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet.

Annons
Annons

Ljiljana kocoska-Maras vann pris för sin poster om denna studie på Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology, NFOG.

Samma mekanism som SSRI

Kvinnorna fick till en början tre månaders behandling med östrogen i plåster och därefter lades två mg testosteronkapslar till under ytterligare tre månader. Resultaten utvärderades med PET-kamera. Serotoninåterupptagshämmarna, SSRI, verkar genom att påverka ett serotonintransportprotein som reglerar nivåerna av serotonin i synapserna. Forskarna valde därför att kontrollera för detta protein. Redan efter östrogenbehandling hade den serotoninbindande potentialen minskat i flera hjärnregioner. Det innebär mer fritt serotonin i synapsen vilket även är effekten av SSRI. Med kombinationen av testosteron och östrogen förstärktes dessa resultat ytterligare.

Annons
Annons

− Kvinnorna som ingick i studien tyckte dessutom att de påverkades positivt av behandlingarna. Vissa rapporterade bland annat förbättring av stämningsläge och sömn.

Även om studien ger nya belägg för effekterna av östrogen och testosteron på serotonintransporterbindning i hjärnan hos kvinnor, behövs det förstås mer forskning. Studien är liten, men forskarna hoppas ändå att detta kan vara en öppning för nya möjligheter att i framtiden behandla nedsatt stämningsläge eller depression även med hjälp av testosteron.

 

Klimakteriet och depression - fakta

Mellan 22 och 33 procent av kvinnor i klimakteriet rapporterar humörförsämring och depression (Zweifel och O'Brien 1997). Studier har visat att deprimerade postmenopausala kvinnor som tar selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och östrogen har visat signifikant större förbättring av humöret och livskvaliteten än de som inte fick östrogen (Schneider et al 2001 Rasgon et al 2007).

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.