Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Kvinnans ålder avgörande för hormonbehandling

Annons

Resultaten från den stora studien Women’s Health Initiative sopade nästan helt bort förutsättningarna för hormonbehandling av klimakteriebesvär. Men enligt NetdoktorPros expert Angelica Lindén Hirschberg bör det ske en omvärdering av behandlingen. Om hormonerna sätts in tidigt i klimakteriet och under en kortare period har de övervägande positiv effekt, säger hon.

Klimakteriebesvär som värmevallningar, svettningar, oregelbunden menstruation och torra slemhinnor i underlivet, ögon och munhåla kan lindras med hjälp av hormonersättningsmedel. Preparaten var tidigare välanvända, men när resultaten från den stora amerikanska Women’s Health Initiative, WHI, publicerades år 2002 förändrades synen på behandlingen radikalt. Studien visade på ökad risk för bröstcancer, stroke och hjärtinfarkt vid hormonbehandling. Den fick stort genomslag i medier och ledde till att användningen av medlen minskat dramatiskt.  

– Personligen tycker jag att detta är olyckligt, nu lider många i onödan säger Angelica Lindén Hirschberg, gynekolog och professor vid Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Och många är rädda i onödan. Debatten har varit helt onyanserad och vi ser nu istället att användningen av antidepressiva läkemedel och sömnmedel ökar i de här grupperna som en ersättning för hormonbehandling. Det är inga bättre alternativ.

Annons
Annons

Hon menar att designen på WHI-studien var väldigt olycklig och missvisande. 

− De satte in hormoner på kvinnor upp till 79 år, det är ju helt tokigt, så har vi aldrig behandlat i kliniken. Personer som för övrigt är friska och börjar med hormonersättning vid 50-årsåldern får istället minskad risk för osteoporos och hjärtkärlsjukdom.

Begränsa perioden

Det har tagit ett antal år, men hon tycker nu att man har ”landat” inom professionen och kan börja se på resultaten från WHI på ett nytt sätt. Dessutom har nya studier andra resultat. Om hormonerna sätts in vid rätt tidpunkt, i det tidiga klimakteriet, och användningen sedan begränsas till cirka fem år så överväger de positiva effekterna enligt Angelica Lindén Hirschberg. 

För de personer som däremot börjar med hormonersättning när de är över 60 år gamla syns ökade risker för hjärtkärlsjukdom. Det skulle kunna bero på att de äldre kvinnorna redan har åderförkalkning som hormoner inte kan avhjälpa.

Annons
Annons

Krav på kombinationsbehandling

Den största rädslan kring hormonersättning har kanske gällt bröstcancer. Det är framför allt gulkroppshormonet gestagen och inte östrogen som är förknippat med denna form av cancer. Men att ge enbart östrogen är ändå inget alternativ för kvinnor som har kvar sin livmoder. Östrogen kan ge cellförändringar på livmoderslemhinnan som kan leda till livmodercancer och gulkroppshormonet motverkar detta. Detta är den enda anledningen att ge kombinationsbehandling med gestagen som annars är förknippat med negativa effekter på bröst, hjärta och kärl och eventuellt också kognition.

– Man är tvungen att ge någon form av kombinationsbehandling, men det finns ju olika sätt att ge gulkroppshormonet på, för att motverka de negativa effekterna. Man kan till exempel glesa ut en tablettbehandling till var tredje månad som då leder till en menstruation fyra gånger om året. Nu finns också mindre hormonspiraler med gestagen som är lätta att sätta in på äldre kvinnor och som skyddar slemhinnan lokalt.  Det kan vara ett alternativ.

Påverkar livskvalitet

Tre fjärdedelar av alla kvinnor har besvär vid klimakteriet och en tredjedel av dem med besvär tycker att de är så svåra att de vill ha hjälp.

– Det är framför allt sömnproblemen som är problematiska. Svettningar leder till att man kanske vaknar sjöblöt och måste gå upp och byta nattlinne och sängkläder flera gånger per natt. Det påverkar livskvaliteten något enormt.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.